MUHU UUDISSED: Juu pühabe võtab põlast

Uijeekist kus ikka köib kange siblimine. Selle nädali sihes ep soa küll ända augu piale mitte, sest iga päe oo taris kuskil midagid voatamas või õppemas köia.

Pühabe oo kohvikutepäe. Seda pietse sii koa ikka kohe mitmes pool. Aga Muhus juhatatse kohvikutepäe juba sisse riede, viienda augusti õhta. Akatajaks oo Külasema külaselts, kis avab õhta kellu viiest oma külalatsi pial teaatrikohviku. Ja kellu seitsmest akkab Tornimäe näiteselts sialsammas näitama teaatritükki “Oh seda elu”, mis olla Vilde “Vigaste pruutide” järgi tehtud. No kuskohtas sa viel soad nõukest asja nähe, et voatad kohvikus teaatrid.

Nädali lõppus, riedest pühabeni oo Muhu muuseumis jälle pärandioskuste õppemise päävad. Riede, viienda augusti pääva kellu kolmest riagib Mihkel Ling jälle vikatiga niitmisest. Neh, tarbline oo tiada juba nõukest asjagid, et mesmuodi vikatid kätte võtma piab. Osavõtmise iest küsitse kaks eurut koa. Ja oma vikati piaks ikka seltsi koa võtma.

Laupa oo jälle tükkis villapäe. Koarima ja ketrama soab ennassimi õppe. Siis akatse juba piale keskomingud koolitamisega pihta. Kell kakstesn oo alguse aaks üteldud ja villapäe oo pitkem ja selle iest küsitse natusse suuremad kuoliraha koa – kolm eurut.

Aga pühabe, siis oo Koguva Kunstitallis siilikukohvik. Suab kuulda, mesmuodi ennevanasti siilikute sisse mustrime kojoti ja mesmuodi aiasid kaunistat oo. Osavõtmise tasu oo siilikus. Pane sie omale selga või võta muedu seltsi. Ja kui sool tõeste põle kuskilt siilikud võtta mitte, siis küsitse kolm eurut so kääst.

Ja sõukse kena kohvikutepääva lõpetuseks oo kellu kuiest Koguva Tooma õue pial kontsert. Laulvad Taisi Pettai ja Taisi laululapsed ja siis viel Jana Liisa Johannson ja kaks kanged muhu miest – Ivo Linna ja Mihkel Mereäär. Piletime kontserdil põle, aga anneta soab ja tulebkid kena laulu iest ometiks. Ja annetustest soadud raha iest tihasse korda Liiva suure kirgu ake.

Ja üks asi oo viel, selle pärandi õppemise päävadega. Omad nimed tuleks ikka enne kirja koa anda, kis tahtvad osa võtta. Seda soab tiha, kui elista televonni 54 511 291 piale.

Neh, ja siis viel. Laupa, kuiendal augustil pietse Liival turulatsi pial, neh, siis sial resturaani õue pial, träni pääva. Sõnna soab minna ostma ja müima ja vahetama nõukest nodi ja moni, mis oo kodu ülearune.

Träni päe akkab pihta kellu kümnest ja kis tahab midagid täpsemaste tiada, siis soab elista Kaiale numbri piale 52 69 260 või Eva-Liisale 52 41 901.

Ja laupa õhta suab Aki kõrtsis tantsi lüia koa, kis tahab. Kellu ühessast lähäb pidu lahti. Piletime sedakorda põlegid ja kärakat soab sialtsammast osta. Kõhutääve pärast põle koa taris muret tunda mitte. Selle iest seesab ea Muhuriito. Niipalju oo viel tiada, et pidulised piaks ikka juba vähemaste kahessateistme voastased koa olema.

Neh et siis ikka tegusad nädalilõppu ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 90 korda, sh täna 1)