Juhtkomisjon leidis osavalla vaidluses kompromissi (1)

Maakondlike ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon jõudis teisipäeval lõpuks kokkuleppele vaidlusaluses osavalla küsimuses.

Saare maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo märkis, et 2. augustiks oli nelja volikogu poolt ühinemislepingu osas tehtud 34 märkust või ettepanekut. Olulisemaks võib tema sõnul pidada lepingupunkti 6.3 täiendust. Punkt ütleb, et “tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks ning kogukonna või piirkonna huvide esindamiseks ja kaitsmiseks moodustatakse osavallad või kogukonnakogud, mille moodustamise aluseid, pädevust ja töökorraldust on kirjeldatud lisas”. Sellele lisati lause “Osavallale ei moodustata osavallavalitsust ega määrata osavallavanemat.”

“Kuigi see põhimõte oli ka eelnevalt kokku lepitud, siis selle lepingu põhiosas väljatoomine tegi osavaldade moodustamise võimaluse Lääne-Saare valla esindajatele juhtkomisjonis vastuvõetavaks. Eks näeme, kas ka Lääne-Saare vallavolikogule,” lausus Kurisoo.

Olulistest täiendustest tõi ta veel välja punkti, mis käsitleb ühesuguse nimega külade puhul uue külanime kehtestamist. Pihtla volikogu ettepanekul lisati sellesse põhimõte, et eelisõigus on küla nime säilitamisel suurema elanike arvuga külal.

Orissaare volikogu ettepanekul täpsustati punkti 23.1 ehk otsustati, et juhul, kui mõni omavalitsus otsustab mitte ühineda, siis ühinemisleping kehtib kõigi nende omavalitsuste vahel, kes otsustasid ühineda.

“Leping loetakse pärast kõigi läbirääkivate omavalitsuste volikogude otsuste tegemist sõlmituks omavalitsuste vahel, kes on lepingu oma otsusega kinnitanud. Vajadusel viiakse lepingusse sisse tehnilised muudatused ühinevate osapoolte kohta. Asjaomaste volikogude otsused on lepingu lahutamatud lisad,” sätestab punkti uus sõnastus.

Leisi volikogu ettepanekul täiendati ühinemislepingu hariduse peatükki, et toetada gümnaasiumiõpilasi, kes ei ela gümnaasiumi läheduses: “Koostatakse gümnaasiumiõpilastele transpordi- ja majutustoetuste maksmise kord ja tagatakse kaasaegsetele nõuetele vastav majutusteenus.”

Lääne-Saare volikogu ettepanekul täiendati ühinemislepingu peatükki 14 “Tööhõive” sõnastusega: “VALD teeb eesmärgipärast koostööd erinevate tööandjatega ja avaliku sektori asutustega töökohtade säilitamise ja uute töökohtade loomise nimel Saaremaal.”

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 381 korda, sh täna 1)