Kas sul on plaan? (1)

KÕIK ON OODATUD: Eesti töötukassa karjäärinõustamisele saavad karjäärinõustaja Ursula Rahniku kinnitusel tulla kõik soovijad ja see on kõigile tasuta. MAANUS MASING

KÕIK ON OODATUD: Eesti töötukassa karjäärinõustamisele saavad karjäärinõustaja Ursula Rahniku kinnitusel tulla kõik soovijad ja see on kõigile tasuta.
MAANUS MASING

Kui vahetad töökohta, elukohta, lähed õppima, siis mis sellega kaasneb? Kas lähed vooluga kaasa ja vaatad, mis saab, või sul on oma plaan?

Esimene soovitus: vaata enda sisse. Kas ikka tead, milline inimene sa oled? Kui kõrgelt ennast hindad? Kuidas suhtled teistega? Kui palju oled valmis muutusteks?

Umbes pooltes olukordades tunnevad täiskasvanud inimesed end nii hästi, et teevad olulisi valikuid õigesti. Ülejäänud pooltel juhtudel jääb märkamata miski, mis kõrvalseisjale kindlasti silma hakkaks. Inimeses on peidus ressursse, milleni on võimalik jõuda koos teise inimesega aru pidades.

Koolis õpetatakse enese isikuomaduste tundmist ja karjääri planeerimist järjest rohkem. Sellest on uskumatult palju abi inimese arengule ja oluliste valikute tegemisele – täisikka jõudes võiks selline tugi endiselt vajadusel kättesaadav olla.

Igapäevaelu elades inimesed tihti ei mõtle murrangulistele hetkedele. Kui aga töökoht kaob või tuleb elukohta vahetada, on vaja kiiresti otsustada ja tegutseda. Sellises olukorras on parem mitte jääda üksi – erapooletut nõu ja tekkinud mõtete sasipundart saab minna lahti harutama ka karjäärinõustaja juurde.

Oskusi saab ometigi arendada

Teine soovitus: otsi infot. Kas oskad töötamise ja õppimise kohta infot otsida? Kas see info on sinu jaoks piisav? Kas oskad oma valikute hinda arvutada rahas?  Inimesel on võimalik oma oskusi edasi arendada, kuid omal käel ei pruugi ta üles leida parimaid enesetäiendamise võimalusi. Näiteks võivad kuskil toimuda kursused, mis annaksid uueks tööks või enesearenguks praktilisi oskusi, õpetaksid tööstressist jagu saama või suurendaks rahulolu olemasoleva töökohaga. Võib tunduda üllatav, aga vajalikku töötamise ja õppimisega seotud infot ei pruugigi inimene nii lihtsalt omal käel üles leida.

Eesti statistikaameti andmetel kasutavad täiskasvanud arvutit rohkem uudiste lugemiseks, pangateenuste ja e-posti kasutamiseks, teenuste-toodete kohta info saamiseks ja ostude sooritamiseks. Töötamise ja õppimisega seotud info leidmiseks kasutatakse arvutit aga tunduvalt vähem. Usaldusväärsemad ja olulisemad karjäärialased infokeskkonnad on karjäärinõustajate igapäevane töövahend ning nad on valmis aitama iga inimest talle vajaliku info ülesleidmisel.

Kolmas soovitus: kujunda ise oma karjääri. Kuidas endale töökohta leida? Kuidas töökohta hoida? Kuidas jagada töö- ja eraelu? Mida teha, kui olukord ootamatult muutub?

Vahel jääb otsuste tegemiseks puudu oskusest üles leida enda positiivsed omadused, lähtuda töökoha valikul enda huvidest, väärtustada elu jooksul õpitut ja leida motivatsiooni uute võimaluste vastuvõtmiseks. Motivatsiooni leidmine karjääriplaani koostamiseks ja selle täideviimiseks on muide väga oluline samm karjäärinõustamises.

Linnast maale või teise linna kolides ei saa oma vana töökoha kaasa võtta ning seetõttu tulevad inimesed karjäärinõustaja juurde uurima võimalusi, kuidas uue kodu lähedal uus töö leida või ettevõtlusega algust teha.

Nõustamisel võib käia korduvalt

Kui töökohas viiakse ellu muutusi, mis tekitavad inimeses muret, on karjäärinõustajast abi, et edasised võimalused enda jaoks läbi kaaluda. Kui ta tõesti on sundseisus ja koondamine tulemas, aitab nõustaja edasised sammud läbi mõelda, sest mida rutem tegutsema hakata, seda parem on enesetunne.

Tööturult pikemalt eemal olnud emadel-isadel on nutikas juba lapsepuhkuse ajal oma edasisi karjäärivõimalusi läbi arutada, et säiliks konkurentsivõime ja tööle naasmise ajaks oleksid ka mõned uued kursused läbitud.

Kui inimesel on praegusest tööst väsimus peal, aitab karjäärinõustaja teda huvidest tulenevates võimalustes selgusele jõuda, kus tulemuseks võib olla nii ihaldatud ameti õppima asumine kui ka samas valdkonnas mõne teise töö tegemine.

Karjääri planeerimist kitsamas mõttes on peetud pikka aega ainult isikliku karjääri kavandamiseks ühe asutuse või elukutse raames ning sageli kujutatakse seda kujundlikult trepina, mis annab võimaluse tõusta madalamalt karjääriastmelt järjest kõrgemale.

Tänapäeval hõlmab karjääri planeerimine palju enamat kui üksnes konkreetse tööga seonduvad küsimused. Töö määrab küll paljuski inimese elustiili, näitab sotsiaalset staatust, haridust, ühiskondlikku aktiivsust, vaba aja veetmise viise, kuid tööd ei saa eristada inimese muudest tegevustest ja elurollidest.

Karjääri planeerimine tänapäevases tähenduses sisaldab peale tööalase arengu kogu inimese eluteed tema rollide, hobide, suhete ja arenguga. Karjääri planeerimine saab alguse sellest, kuivõrd teadlik olen ma iseendast ja oma võimalustest ning kuidas ma oskan neid omavahel siduda.

Karjäärinõustamise käigus lepitakse karjäärinõustaja ja nõustatava vahel kokku nõustamise eesmärk, arutatakse läbi teemad, mis aitavad kaasa eesmärgi saavutamisele ja lepitakse kokku tegevused, mida karjäärinõustamisele tulnud inimene ise edaspidi teha saab, et soovitud eesmärgid ellu viia.

Ursula Rahnik, karjäärinõustaja


Mõned põhjused

  • soov arutada töökoha leidmise või vahetamisega seotud küsimusi
  • arenguvõimaluste väljaselgitamine
  • väljakutsete vastuvõtmine
  • eri võimaluste kaalumine (soov teha õige valik)
  • endast selgema pildi saamine (eneseanalüüs)
  • lühemate ja pikaajaliste plaanide tegemine
  • töökoha vahetus seoses terviseprobleemidega
  • elukohavahetusega seotud töökoha otsing
  • oht kaotada töökoht

Kindlasti ei ole eelnev loetelu ammendav ja karjäärinõustaja juurde võib pöörduda ka siis, kui olete segaduses ning soovite oma edasist tegevust karjäärinõustajaga arutada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 944 korda, sh täna 1)