MUHU UUDISSED: Muhulastel oo nüid natukse mõttetüöd

Ei neh, ikka terit. Nüid siis oo riigi resident koa köin meite  Liiva linna uudistamas. Mineva nädali ta siit kuapides läbi läks. Aga nüid oo ammuks nõuke kord, et niisamma ep lähä kiegid Liivalt änam läbi mitte. Ikka tihasse pisike piatus ja köiasse kaudu ärisid ja puodisid, midast oo Liiva vahele sigin kut kirjusid koeri. Neh, ja es soan resident koa nõuksest kohjast paarutes läbi minna mitte. Ja oma soare poiss, Nuudi Imre, olli ju teesele tiejuhiks koa viel. Aga ää ta läks siit, uhke muhu murumüts pias. Puru paras olli koa viel teesele. Ja kui ta minema akkas, olli ühtes kainlus kadagapott jas teises muhu leva päts.

Neh, aga kui kiegid arvab, et Liival oo nüid kõik asjad olemas ja ega sõnna rohkem ep mahugid, siis sie põle pooleskid nõnna. Ja nüid oo vallamajas kuni kahekümne teese augustini rahvale uurimiseks välja pantud Liiva keskuse detaillaneering. Neh, autuid oo sial Liival ju nüid uduumbe ja nendel põle änam kohtagid, kus kinni pidada soaks. Ja neh, üks kena turukauplemise koht oo koa viel olemata ja oma pisike keskväljak piab ju koa ometiks igal linnal olemas olema. Ja Liiva linnal koa.

Ja uied parkimise kohjad ja turulats ja keskväljak koa, oo nüid puhas pildi piale joonistat ja oodetse, et rahvas koa nüid oma sõna nende kohta ütleks.

Ja üks teene avalik arutelu oo koa rahvale ette visstatud. Sie oo veispukkis pärandikuoli kodulehe pial. Neh asjaluod oo nõuksed, et sie pasturaadi katussetegu akkab tassakeste pihta, aga nüid oo mure suur, sest sie kuolimaja ja pasturaadi vahelmine kalidor oo oma viilkatussega otsapidi pasturaadi katusse sihes kindi ja oo selle masu kahekümne voastaga, mis nõuke katus sial oln oo, pasturaadi seenad vihmaga läbi leotan. Nie kaks maja päris sedaviisi ikka üheteese külge kindi ep sünni. Ja nüid uuritse siis rahva kääst järgi, et kas piaks terve kalidori ää lõhkuma või paljast katusse või tiha nõuke samma katus kut pasturaadile piale tuleb. Olge aga rahvas nüid ruttus omasid mõttid ja arvamisi sial välja kirjutama, sest nõnna kut oo Liiva uie keskusega, nõnna oo pasturaadiga koa. Kõikse kõvem jaal oo ikkagid kogukonna käe.  Siis põle pärast kellelgid toodutamist, et miks just sedaviisi oo tehtud ja mitte kuidagid teistmuodi mitte.

Erku mõtlemist siis teitele, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 92 korda, sh täna 1)