MUHU UUDISED: Laupa oo Külasemas pidu

Koolivaheaeg akkab juba masu teise poolde jõudma, aga sie sui oo küll sedaviisi läin, et pooled koolilapsed tulavad masu iga päe Liivavahel vastu. Sest ühtevalu, kui sai ikka kuuled, oo jälle sial noordekeskuses midagid vägevat tehtud. Isegid jalgpalli vinaali köidi kampas voatamas. Nõnna et selle maja ehitus oo küll tääve ette läin. Muidu nie massakad konutaksid päävad läbi tuas oma vade arvutite taga ja ep liigutaks ennassimi mitte kopka iest koa. Ja neh, ega siis kõik noorteka tegemised põle pooleskid sial majas sihes mitte, naad reenetavad ikka rinki koa omade tegemistega.

Ja üks suur rojekt oo Liival viel selle suiga valmis soan. Lasteaa uus süömaruum. Nüid oo mööbel koa puhas sisse väetud ja põle muud, kut sügisest lapsed koa sisse kupata.

Ja neh, ega vanamatel inimestel oo ju koa sii tegemist küll ja viel. Alles sie olli kui sial Koguvas seda Meite Muhu Manti pieti. Rahvast vooris sõnnapoole kut kirjusid koeri. Iseenesest põle ju nõukse laada pidamine miskid uus asi mitte Muhu soare pial. Aga sial, kus ta nüid kaks voastad oo oln ja kesksui aegus koa, voata sõnna kohta ja sõuksel aal, ta lihtsalt istub kole easte.

Aga laupa, kuieteistmendal, siis oo suurem larbatsku jälle Külasemas. Sial pietse ää järjekordas masu kahessas laulu- ja tansipäe. Alguse aaks oo  kell kakstesn pääva ja raha küsitse kolm eurut. Esinejaid oo teenepoolt Suurt ja Väikest väina ja siitsammast Muhust koa. Ja kui mõni üllataja kuskilt välja ilmub, siis andku aga tuld! Ülearu põle kiegid. Pärast kontserti pakutse suppi koa. Ja neh, ikka kõikidele, esinejatele ja voatajatele koa. Sial külas oo kohe nõuke moed. Pidu pietse ää küla latsi pial, sial uhke selsimaja juures ikka jälle.

Neh, ja nüid üks jutt koa, mis suuremaste küll augusti kuu kohta köib. 7. augustil pietse kohvikutepääva. Seevoasta oo kindel mõte, et sie päe jõvab Muhuse koa. Paergu oo juba tiada, et sellepääva avatse kohvikud Linnussel, Võllas, Koguvas muuseumis, Liival noordekeskuses ja Suure kirgu aidas. Kis tahab koa omal kodu kohviku avada, siis piaks nüid nobesti oma kohviku kavandi valmis tegema ja esmasbeks soatma Luubi Marile. Taa oo selle kohvikutepääva iestvädaja sii Muhu soare pial. Mari kääst soab täpsemaste küsida koa selle pääva ja kavandi kohta. Mari nummer oo 56244074. Ja kirjuta soab taale ja omad kavandid ää soata meili piale luupmari@gmail.com. Sedakorda ollid siis nõuksed jutud. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 143 korda, sh täna 1)