MUHU UUDISSED: Elu oo Liiva linnas ja ümberrinki koa (1)

Mineva nädali panni ühna lehed koa kihama, sie Liiva uus süömakoht Muhurito. Neh, nedi suri burritosid põle mina eluaegas enne soan ja siis sai riede kodu rahvale kihu piale aetud, et lähme katsume maegu ää. Sündisid süia küll. Aga niikaua kui neid muhuritosid sial oodatud sai, ma kohe uurisi, et kuskohta ma sattun ole.

Sina kallis aeg, kus olli ikka rahvast! Paljast voorisid ühest söömakohjast teise ja kõigist es suan arugid, et mis võeramoa kieli nad riakivad. Nõnna, et sie jutt, mis mineva nädali kuskil lehtes olli oln, et muhulased püidvad nüid kõik soarlaste turistid kindi, sie põle pooleskid vale. Muhulased oo ikka üteln Liiva kohta Liiva linn. Ja nüid ta oogid nõnna. Elanikkude arv jäeb küll allapoole õiged piiri, aga sie ep tähenda pooleskid, et Liiva põleks linn mitte. Suisel aal oo kohe kindlaste. Sest mineva laupa kui Kuresares sai seda “Muhu Murde Lood 2” roamatud tudvustamas köidud, siis ma sai aru, et Kuresare oo tõeste vaiksem ja rahulikum koht kut Liiva paergu.

Neh. Elu lähäb nii mugavaks juba, et  siit soare pialt põle tariskid änam ää köia. Isegid linnasköima tunde soab Muhus ää tunda. Neh ja neid süömakohti oo tõeste kohe niipalju rivis, et enne sügist põle taris kodu üht keedussega jämpsida. Kui ikka rahakott kinnitab, siis maugi omale sisse, et vähe põle.

Muidugid oo kirev elu väljapool Liivat koa. Ega siis Muhu põle nõuke koht, kus selle va regionaalpoliitikaga kõik elu suure linna kokku tahetse aada. Kõhu suab täis juba Kuivastus. Lõunaranna sadamas oo ühtejooni suri vägevaid ettevõtmisi. Nõmmkülas kuuluksegid vahest ühte koma teist jälle olavad. Tamsel soab sportimas köia. Hellamoal oo nüid Muusikatalu, kus mineva nädali Juu Jääbi pieti ja Nautse, neh, sest ma ültse ep riagigid. Sial oo piale jaanalindude viel masu pool loomaaida uudistamiseks. Neh ja muidugid Koguva. Muuseum pidas sial mineva nädali lõppus laata ja nie üldse paljast organiseerivad sial midagid. Sie laupa kellu kuiest näiteks soab sõnna voatama minna Tornimäe näiteseltsi teaatritükki “Oh seda elu” . Pileti innad oo kolm ja viis eurut.

Neh, ja keskel Muhu soart oo Külasema küla. Tuleva nädali lõppus, kuieteistmendal kuupääval. Siis oo jälle sõnna põhjust minna. Sial oo jälle igavoastane laulu- ja tansipäe. Alguse aaks oo ikka kakstesn, ja kolm eurut küsitse raha koa. Esinejaid oo teenepoolt Suurt ja Väikset väina ja siitsammast Muhust koa. Ja kui mõni üllataja kuskilt välja ilmub, siis andku aga tuld! Pärast kontserti pakutse suppi koa.

Neh et juu rallib edasi! Olge munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 278 korda, sh täna 1)