LUGEJA KÜSIB (2)

Saime tööinspektsioonilt nõusoleku võtta tööle 13-aastane tüdruk, kelle ülesandeks on lillepeenarde rohimine ja peenra äärtest muru lõikamine. Kas meil peab olema veel mingeid dokumente lisaks tööinspektori nõusolekule?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula:

Kuna ettevõtte kõikide tööde ja tegevuste osas tuleb läbi viia töökeskkonna riskianalüüs, peavad ka alaealise tehtava töö riskid olema tuvastatud ja hinnatud. Hinnates riske, millega alaealised töökohal kokku puutuvad, tuleb arvesse võtta töötajast tulenevaid eririske, mis võivad olla tingitud kogemuste puudumisest või vähesusest.

Kõikidest töökohal esinevatest riskidest tuleb töötajat teavitada, samuti meetmetest, mida on võetud riskide vähendamiseks. Alla 15-aastase alaealise töötamise korral tuleb tööga seotud riskidest ning töötaja ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõudest teavitada ka alaealise seaduslikku esindajat. Kui riskianalüüsis on ette nähtud isikukaitsevahendite kasutamine, tuleb alaealisele töötajale väljastada talle sobivad isikukaitsevahendid.

Samuti viiakse ka alaealise juhendamine läbi kirjaliku ohutusjuhendi alusel. Alaealise juhendamiseks mõeldud ohutusjuhend peab olema alaealisele arusaadav, st juhendis ei tohiks olla keerulist erialast või raskesti mõistetavat teksti, millest alaealine aru ei saa.

Pärast juhendamist tuleb alaealisele korraldada väljaõpe, mille ajal teeb alaealine tööd kogenud töötaja juhendamisel ja jälgimisel. On eriti oluline, et juhendajal oleks aega väljaõpet läbi viia. Samuti tuleks arvestada, et juhendajate arv oleks piisav, tagamaks kõikidele alaealistele töötajatele vajalik väljaõpe. Juhendaja määramisel tuleb arvesse võtta, kas juhendajal on olemas vajalikud isikuomadused, et alaealisi töötajaid välja õpetada. Samuti peab juhendajal olema laitmatu ohutusalane käitumine, sest alaealisele töötajale ei tohi väljaõppe käigus jääda muljet, et näiteks isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik ning tehes tööd lühikest aega, ei pea isikukaitsevahendit kasutama.

Nagu täisealise töötaja puhul, tuleb ka alaealistele töötajatele läbiviidud juhendamine ja väljaõpe registreerida vastavas päevikus või andmebaasis, kus töötaja kinnitab juhendamist ja väljaõpet oma allkirjaga. Kui alaealine lubatakse iseseisvale tööle, tuleb ka see fikseerida.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 579 korda, sh täna 1)