Homme algab vähilubade müük

Sarnaselt varasematele aastatele algab 1. juulil kell 9 kalastuskaartide taotlemine jõevähi püügiks veebiportaali www.pilet.ee kaudu ja keskkonnaameti regionaalsetes kontorites.

Võrreldes varasemate aastatega on tänavu püügilubade taotlemiskorda muudetud Saaremaal ja Hiiumaal, kus möödunud suvise madalvee tõttu jõevähi varu kannatas. Et võimalikult suur hulk tahtjaid jõevähki siiski püüda saaks, on Saare-ja Hiiumaal ühel isikul võimalik osta püügiõigus vaid üheks püügiööks omal valikul ühe kuni viie vähipüügivahendiga.

Tasu ühe püügivahendi (vähimõrd või vähinatt) eest on 3 eurot. Vähipüügi tulemuste kohta tuleb esitada aruanne viie ööpäeva jooksul alates kalastuskaardi kehtivuse lõppemisest.

Vähikatku leviku tõkestamiseks on käesoleval aastal jõevähi püük keelatud Saaremaal Põduste jões, Laugi peakraavis ja Riksu ojas ja Riksu lahel, Harju maakonnas Jägala jões ja selle lisajõgedes ning Vääna jões. Põlva maakonnas on keelatud jõevähi püük Lutsu jões ja Värska lahes.

Vähipüük on lubatud 1. augustist kuni 31. augustini 2016. Püügilubadega tohib püüda jõevähke, mille pikkus otsaorgist kuni laka (karvakeste) lõpuni on 11 cm, väiksemad jõevähid tuleb lasta kohe püügikohas veekogusse tagasi. Kui tabate signaalvähi, siis seda isendit ei tohi kindlasti veekogusse tagasi lasta. Signaalvähk on võõrliik, kes kannab ohtlikku vähikatku tekitajat, mistõttu tuleb signaalvähi leiust teavitada esimesel võimalusel keskkonnaametit.

Eelmisel aastal müüdi limiit välja Hiiumaal, Saaremaal, Tartumaal, Pärnumaal, Harjumaal ja Raplamaal

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 365 korda, sh täna 1)