MUHU UUDISSED: Tuline kiire

Voata täna oo uudist! Sie roamat, “Muhu murde lood II”, oo nüid Muhuse jõudn. Mineva nädali läbi sai teist oodatud kut ilmaimet. Es taha ega taha sialt ülemoalt jõuda. Kisse tiab, mõuksed Eestimoa paigad ta puhas läbi räntsles, enne kut üle väena sai. Aga nüid ta oo siis käe.

Muhulased, kis Hooandja kaudu selle roamatu rükkimist toetasid, soavad omad roamatud nüid Liivalt levavabrikust kätte. Ülemoa rahvas piaks Muhu Pagari välissoatkondade poole püörduma, siis Tartus või Talinas. Kus roamat müüki tuleb, sie soab kohe kindlaste paika kahekümnendaks juuniks. Sest just siis, kahekümnenda juuni õhta kellu kuiest oodetse kõiki Hellamoa külakeskuses, kus selle uhke roamatu esitlus toimub.

Ja selle esitlusega soavad avatud seevoastased Muhu päävad jälle. Neh, neid ikka joaninädali pietse sii. Ja siis oo seda madinat sii nõnna, et vähe põle. Esmasbe oo roamatu esitlus, teisibe näidatse teaatrid “Majakavahi tütar”, kessiku oo Liival suures kirkus kontsert. Joanilaupa siis muidugid tihasse leedutuld. Seevoasta oo leedutulele esinejaks oodata tükkis Lätimoa taidlejaid. Tansimuusikad mängab Alderjants.

Kahekümne viiendal kuupääval oo paerguseks tiada, et Põitse Uiekoplil oo Videvikukontsert ja Hellamoal pietse Laane kohvikud.

Ja muidugid ega põle piasu. Juu selle joaninädali sihes ikka jälle Põhja- ja Lõuna-Muhu jalgpallivõistlus koa ää pietse ja ehk ikka minnasse ratastega matkama koa.

Ja neh, kohe kindlaste soab sedaaegu voadata kaltsuvaipade näitust “Triibuline Muhu”. Sest oo sii talve puolt juttu oln ja kis nüid tahaks viel oma vaipa sõnna pakkuda või tiab, et noabrinaesel seesab kodu tulisema kena vaip, siis võtke aga julgeste käsitüöselsiga kondakti või tassige omad vaibad kuieteistmendaks juuniks Liiva meiereise, käsitüöselsi ruumi. Neh, ep pia pooleskid olema puhtapuru uus vaip mitte. Võib nõuke koa olla, mis oo juba kodu natusse sisse koa töötatud. Tähtis oo, et vaip oo armastusega tehtud.

Aga neh, enne joaninädaltkid oo ju sündmusi üksjägu. Laupa, üheteistmendal kellu neljast salvestatse Lõunarandas “Suvenaabrite” saadet. Ja tuleva riede, seitsmeteistmendal oo Liiva kuolimajas Muhu kuoli vilistlaste kokkusoamine jälle. Kuoli kodulehe pial oo päävakava kenaste kirjas ja sie kontunummer koa, mise piale soab omad rahad ää maksa.

Aga oln asidest viel niipalju, et lastekaitsepääva perevestival läks küll tääve ette. Lapsed ollid rahul ja nie koa, kis seda korraldasid. Ja taevatuaet koa. Ega ta muedu põleks selle pääva nii irmus kenad ilma annud mitte. Sai õues mütata ja kis tahtis, läks jälle majase viluse. Igaspuol olli toemetamist. Ja neh, sis tiadusteaater, sie olli oln laste arust just kõege vägevam. Ma pia omalt puolt ütlema, et kena olli voadata, et niipalju pisiksi lapsi olli äkist Muhu spordiväljaku pial madistamas. Ja igav es oln kellelgid.

Neh ja Liivavahel, suure silla jaares, oo nüid ühed mailmatuma uhked vigurvändad voatamiseks välja pantud. Neh, nie oo nie puuvigurid, mis mineva nädali lõppus mitu pääva saeti. Uijee, kui uhked oo. Ja neid soab sial sui läbi imetleda.

Neh olge siis ikka munuksed.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 141 korda, sh täna 1)