Teabepäev muudatustest erihoolekandes

18. mail korraldas MTÜ Randvere Tööõppekeskus teabepäeva, kus räägiti muudatustest erihoolekandes ja muust sellega seonduvast.

Kõnelema kutsusime kohalike omavalitsuste esindajad: Lääne-Saare valla sotsiaaltöö vanemspetsialisti Liina Kohu ja Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.

Sotsiaalkindlustusameti Saare- ja Hiiumaa piirkonna juhtumikorraldaja Liida Kaare kõneles muudatustest isiku hindamises ja erihoolekandeteenustest.

Päev algas kell 10 hommikul ja kohale tulid nii meie oma keskuse kui ka Kuressaare päevakeskusega seotud inimesed ja nende lähedased.

Kokku tuli ligi 45 inimest ning neist 28 osales teabepäeval ja ülejäänud osalesid päevahoius. Kahe tegevusjuhendaja juhendamisel lauldi ja mängiti ringmänge ning pärast istuti ühises einelauas.

Küsimusi tekitas isikliku abistaja ja tugiisiku teenus Lääne-Saare vallas ja Kuressaare linnavalitsuses.

Teave omaosalusest ööpäevaringsel ja kogukonna teenusel tekitas segadust, tänaseks päevaks on teada, et sotsiaalhoolekande seaduses on välja toodud konkreetsed kululiigid, mida kannab erihoolekande teenust osutav asutus.

Heameel oli näha inimeste huvi KOV-i esindajate ja juhtumikorraldaja Liida Kaare edasiantud info vastu.

Küsimusi esitati usinalt ja läbiviidud rahulolu küsitlusest selgus, et taolisi teabepäevi erinevatel teemadel võiks veelgi korraldada.

Täname aktiivse osavõtu eest!

MTÜ Randvere Tööõppekeskus pere

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)