LUGEJA KÜSIB

Soovime koolivaheajaks tööle võtta 10-aastase alaealise, millega peame arvestama?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Helena Ilves:

Alaealise töötamine peab olema ohutu tema tervisele ja võimaldama hariduse omandamist. Tööd peavad olema lihtsad ja noorele jõukohased. Tagamaks alaealiste kaitset töösuhetes, on nende töötamine eraldi reguleeritud ja sisaldab piiranguid nii vanuse kui ka tehtava töö osas.

10-aastase tööle võtmisel peate arvestama, et töölepingu seaduse kohaselt on 7–12-aastastel lubatud teha ainult kerget tööd kultuuri, kunsti, spordi või reklaamitegevuse alal, eelkõige võib ta töötada etendus­asutuse töös loomingulise töötaja või modellina. Hooajatöödele, näiteks marjade korjamine, rohimine, kastmine või istutamine, 7–12-aastast tööle võtta ei tohi.

Alaealisele töötajale on kehtestatud lühendatud tööaeg, mis tuleneb vajadusest kaitsta alaealise tervist ja anda talle piisavalt aega hariduse omandamiseks. 7–12-aastane võib töötada kolm tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, ületunnitöö on keelatud. Samuti on alaealisel keelatud töötamine kella 20–06 vahelisel ajal. Sellest reeglist võimaldab seadus teha erandi olukorras, kus alaealine teeb täiskasvanu järelevalve all loomingulist tööd kultuuri, kunsti, spordi või reklaami alal kella 20-st kuni 24-ni.

Et kindlustada koolikohustuslikule alaealisele võimalus õppetööks välja puhata, ei tohi ta töötada rohkem kui pool igast oma koolivaheaja pikkusest.

Töölepingu sõlmimiseks alaealisega on vajalikud erinevad nõusolekud. Lisaks alaealise seadusliku esindaja (lapsevanema) nõusolekule tuleb tööandjal 7- kuni 14-aastase alaealise töötamise puhul taotleda tööinspektori nõusolekut.

Oluline on, et nõusolekut hakataks taotlema enne alaealise tööle asumist. Taotluse esitamisel peab tööandja esitama oma, alaealise ja ta esindaja kontaktandmed, alaealise sünniaja ja vanuse ning andmed koolikohustuslikkuse kohta, samuti andmed töösuhte kestuse, tööaja, tasu, töökoha, ülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta.

Tööinspektor teeb otsuse kümne tööpäeva jooksul.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 225 korda, sh täna 1)