Saaremaal pole sel kevadel põrsaid kasvatada võetud

Saaremaa veterinaarkeskuse ja PRIA andmete põhjal ei ole Saare maakonnas hetkeseisuga ühtegi sellist seakasvatajat/seapidajat, kes oleks sel kevadel kasvatamiseks põrsa võtnud.

Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson ütles, et ehkki seni pole keegi veel põrsast kasvatada võtnud, võidakse seda teha ka juunis.

Kuigi siinsed suured seakasvatajad seoses seakatku ohuga väikestele seapidajatele põrsaid enam ei müü, saab põrsaid osta mandrilt.

“Mandril on väikesi seakasvatajaid, kes peavad ka emiseid, ja sealt võidakse põrsaid tuua,” märkis ta.

Jätkuvalt tegutseb Saaremaal üheksa suurt seafarmi, kes on registrisse üles andnud üle 28 000 sea.

Kuigi eelmise aasta septembrist pole kodusigade seas uusi Aafrika seakatku juhtumeid avastatud, püsib seakasvatusele endiselt väga suur oht. Ka üheainsa sea nakatumine võib kaasa tuua Euroopa Komisjoni poolt seakatku leviku tõkestamiseks kehtestatud tsoonide kaotamise edasilükkumise ja põhjustada suurt majanduslikku kahju mitte ainult üksikule loomapidajale, vaid kõigile piirkonnas tegutsevatele seakasvatajatele.

Seepärast peab iga loomapidaja kõiki riske ja nende riskide maandamiseks vajalike investeeringute mõttekust hoolega kaaluma ning arvestama, et ka ühe sea pidamisel tuleb täita kõiki bioohutusnõudeid, kirjutab Maablogis veterinaar- ja toiduameti loomatervise, loomakaitse ja söötade osakonna juhataja Maarja Kristian.

2015. aasta septembrist kehtestati Aafrika seakatku puhangute tõttu kõigile seafarmidele uued ja karmimad bioohutusnõuded, et maandada metsas levivast katkust tulenevaid riske. Uute nõuetena rakendusid ohutuse tagamiseks ooteaeg söödale ja allapanule, sigade väljaspidamise täielik keeld ja territooriumi tarastamise nõue.

Väikemajapidamiste puhul võib sellise kontrolli rakendamine olla keeruline ja nõutavad investeeringud võimalikku tulu silmas pidades väga suured. Kuid katku jaoks pole vahet, kas tegemist on väikemajapidamiste või suurfarmidega – see ohustab ühtmoodi kõiki seakasvatajaid.

Seepärast tuletab veterinaar- ja toiduamet meelde, et karmistunud bioohutusnõuded kehtivad kõigile seakasvatajatele – nõuded on ühesugused ja VTA kontrollib nende täitmist täie rangusega.

Üks olulisemaid uusi jõustunud nõudeid on kohustus ettevõtte või majapidamise vajadustest ja reaalsetest oludest lähtuva bio­ohutuskava koostamiseks. Bioohutuskavas tuleb näidata tegevused, mida seapidaja teeb, et hoida bioohutus farmis kontrolli all.

Kõik loomapidamiseks kasutatavad hooned peavad olema registreeritud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA). Teatis sigade arvu kohta 1. mai seisuga tuli loomapidajal PRIA-le esitada 15. maiks. Samuti tuleb PRIA-t teavitada seapidamise lõpetamisest. Sigade arvu teatamise kohustus on seapidajatele samaväärne kui bioohutusnõuete täitmise kohustus sigade pidamisel.

Ennekõike peab aga ka ühe sea pidaja teadvustama oma vastutust ja võimalikke tagajärgi teistele piirkonna seakasvatajatele, registreerima oma sea ja rakendama meetmeid tema kaitsmiseks.

VTA-l on õigus loomade registreerimiskohustuse täitmata jätmise eest määrata rahatrahv eraisikule kuni 800 euro ja juriidilisele isikule kuni 2000 euro ulatuses.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 239 korda, sh täna 1)