Lääne- Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 3. mail.

Maakorralduslikud toimingud

Moodustati Lümanda piirkonna kohalike teede katastriüksused munitsipaalomandisse taotlemiseks.

Otsustati ostueesõigusega erastada Kärla-Kirikuküla Laurimaa maaüksus.

Moodustati Kärla aleviku Karujärve tee 25 katastriüksus munitsipaalomandisse taotlemiseks.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Jõe küla Kalda katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kudjape aleviku Rannaotsa tee 9 ja 9A liitmisel tekkivale katastriüksusele.

Moodustati Karala küla Tagarahu katastriüksus munitsipaalomandisse taotlemiseks.

Muud küsimused

Eraldati vahendid reservfondist Taritu rahvamaja elektrisüsteemide tehniliseks kontrolliks ja remondiks.

Kinnitati Lääne-Saare Avatud Noortekeskuste töötajate ametikohad ja töötasude määrad.

Muudeti valla kriisikomisjoni koosseisu.

Kinnitati tegevus- ja arengutoetuse hindamisrühma ettepanek mittetulundusliku tegevuse toetuse andmiseks.

Toetati MTÜ-d Helisevad Orelid klassikalise muusika festivali “Helisevad Saaremaa orelid 2016” korraldamiseks.

Otsustati esitada volikogule eelnõudena:

* nõusoleku andmine maade omandamiseks;

* Muratsi küla Lahe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine;

* Abruka küla Kadaka detailplaneeringu kehtestamine;

* hallatava asutuse tegevuse lõpetamine;

* Kärla aleviku Karujärve tee 25 munitsipaalomandisse taotlemine;

* MTÜ Visit Saaremaa liikmeks astumine;

* MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeks astumine;

* volituste andmine hanke korraldamiseks;

* Lümanda piirkonna kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine;

* Karala küla Tagarahu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.

Istung toimus 10. mail.

Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine

Kinnitati Aste küla Sihi talu hajaasustuse programmi puurkaevu rajamise lõpparuanne.

Arengutoetuste taotluste läbivaatamine

Toetati MTÜ Randvere Heaks tegevustoetuse taotlust ja kaasfinantseeritakse KOP-programmist rahastatud Randvere seltsimaja ahju ehitamist.

Toetati MTÜ Aste Astmelt Edasi tegevustoetuse taotlust ja kaasfinantseeritakse KOP-programmist rahastatud disc-golfi raja ehitamist.

Muud küsimused

Kinnitati Kudjape peakraavi korrastustööde hinnapakkumiste avamise komisjoni 12.04.2016 protokoll.

Toetatakse A.T.-d tulekahju jäätmete utiliseerimisel prügilasse.

Otsustati sõlmida MTÜ-ga Kaarma Spordiklubi 2016. aastaks koostööleping valla Kaarma piirkonna spordiga seotud tegevuste koordineerimiseks ja korraldamiseks.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 48 korda, sh täna 1)