Leisi lasteaed võidakse avada juba sel sügisel (8)

HUVIGRUPP: Märtsi lõpul käisid Leisi rühma avamisest huvitatud lapsevanemad oma ideest volinikele rääkimas. Keskel kõneleb nende üks eestvedajaid Ege Paju. Pöördumist loeb volinik Kaja Püüa. MAANUS MASING

HUVIGRUPP: Märtsi lõpul käisid Leisi rühma avamisest huvitatud lapsevanemad oma ideest volinikele rääkimas. Keskel kõneleb nende üks eestvedajaid Ege Paju. Pöördumist loeb volinik Kaja Püüa.
MAANUS MASING

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep leiab, et seoses sündimuse suurenemisega vallas ja eriti Leisi aleviku piirkonnas, on tõenäoline, et Pärsama lasteaia Leisi rühm avatakse juba 2016. aastal.

Mõtlep ütles Saarte Häälele, et 16. mail lähevad volikogu liikmed tutvuma kooliruumide võimaliku valikuga. Seejärel tellitakse juba majanduslikud kalkulatsioonid ümberehituseks ja hinnatakse muudatuste mõju Pärsama lasteaia koormusele. Vallavanem lisas, et vallavalitsus töötab ruumide valiku küsimuses ka võimalike alternatiividega.

Täpsustatud on ka lapsevanemate soove selles osas, kui palju lapsi Leisi rühma pandaks ja mis perioodil nad tuleksid. “Sooviavaldajatest kümme last käib praegu Pärsama lasteaias, neli last sooviks Leisi rühma tulla perioodil juuni kuni september 2016, kümme last september 2017 ja neli last 2018. aastast,” selgitas Mõtlep.

Volikogule esitati ka eelnõu, mis puudutas lasteaiarühma avamist. Mõtlep kommenteeris, et seda ei ole volikogu päevakorda suunatud, kuna selles puuduvad mõned kohustuslikud komponendid. Vallavanem märkis, et praegu on eelnõu suunatud volikogu komisjonidele seisukoha võtmiseks. Eeltööde tegemise ja kalkulatsioonide koostamise järgselt suunatakse käsitletud eelnõu volikogusse otsustamiseks, lisas ta.

Leisi vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni viimasel koosolekul tehti eelnõu kohta tõsist kriitikat, sest see on kohati üldsõnaline ja faktipõhiste põhjendusteta. Näiteks väidetakse seletuskirjas, et Pärsama lasteaia rühmad on täis. Lasteaia juhataja seda aga ei kinnitanud.

Komisjoni selgitusel tuleks seaduse järgi teavitada erinevaid asutusi ja ka lapsevanemaid niisugusest muudatusest vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega. Muudatus oleks siis Pärsama lasteaia neljanda rühma liitrühmana avamine Leisi koolimajas, raamatukogu kõrval asuvas algklasside sektsioonis.

Veel tuuakse komisjoni protokollis välja, et eelnõu vastuvõtmine eeldaks lasteaiarühmale ehitatavate ruumide projekti olemasolu. Seda aga pole. Puuduvad ka arvutused, mis näitaksid, kui palju kooliruumide kohandamine lasteaiarühma vajadustele maksma läheks.

Samuti märgitakse, et Leisi keskkooli ruumides lasteaiarühma avamise kohta puuduvad eelnõus kooli ja lasteaia hoolekogu arvamused ning kooli õpilasomavalitsuse, lasteasutuse pedagoogide nõukogu ja kooli õppenõukogu arvamused. See on aga vastuolus asutuste põhimääruste ja koolieelse lasteasutuse seadusega.

Eelpool toodust lähtudes ja lisaks veel mõne põhjuse tõttu pani komisjon ette lasteaiarühma moodustamise eelnõu tagasi lükata. Komisjoni teine ettepanek oli töörühma moodustamine. Selle ülesandeks oleks uurida võimalikke lahendusi liitrühma avamise küsimuses ja koostada eelnõu koos lisamaterjalidega volikogu novembrikuu istungiks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 034 korda, sh täna 1)