Ohtlik ristmik ohutumaks!

Kuressaare ametikooli õpilasesindus teeb õpilaste ja töötajate nimel oma ettepaneku linna kaasava eelarve raha kasutamiseks, ajendatuna murest puuduliku liikluskorralduse pärast Vallimaa-Rohu-Torni tänava piirkonnas.

Ettepaneku eesmärk on suurendada piirkonna üldist liiklusohutust ning seeläbi tõhustada ka õpilaste ja linnakodanike liiklusalast kasvatust ja seaduskuulekust.

Probleemi “pudelikael” on kõnnitee puudumine Rohu tänaval Torni ja Vallimaa tänava vahel. Linnakodanikud, ennekõike Kuressaare Vanalinna kooli õpilased, Rohu tänava lasteaia lapsed ja nende vanemad, liikudes Rohu tänaval ja ületades vöötrajal Torni tänava, peavad oma tee jätkamisel Rohu tänava suunas kõndima murul või siis jagama Rohu tänavat Vallimaa ja Torni tänava vahel sõidukitega.

Lisaks puudub jalakäijatel ohutuks liikumiseks kõnnitee Vallimaa tänaval Garnisoni tänavast kuni Torni-Vallimaa ristmikuni. Seepärast tuleb jalakäijatel kogu tänavalõigu pikkuses, eriti aga ametikooli vahetus läheduses, mõlemal teepoolel parkivate sõidukite tõttu liikuda praktiliselt keset tänavat. Eriti ohtlikuks muutub olukord talvel, mil lumest tingituna on tänavad liikumiseks kitsamad ja ohud jalakäijatele seetõttu mitu korda suuremad. Olukorda rahustaks oluliselt ka sõidukite parkimiskorralduse muutmine.

Õpilasesinduse ettepanek on realiseeritav etapiti: 1) veel tänavu ehitada välja kõnnitee Rohu tänaval Vallimaa ja Torni tn vahele; 2) ehitada kõnnitee Vallimaa tänavale Garnisoni tänavast kuni Torni-Vallimaa ristmikuni; 3) ehitada Vallimaa-Rohu-Torni tn vahelisele alale kõvakattega parkla.

Projekti lõplikul teostamisel on kasusaajaid palju: tervikuna korrastub linnaruum; jalakäijad saavad ohutud liikumisteed; sõidukiomanikele tekib täiendav parkimisvõimalus. Tulenevalt linna tulevikuvisioonist sulgeda kesklinn täielikult autoliiklusele toetaks linnasüdame vahetus läheduses olev ja hea juurdepääsetavusega parkla seda projekti igati.

Kuresaare ametikooli õpilasesinduse nimel

Thea Treu

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 89 korda, sh täna 1)