Vabaerakondlane tahab rohkem valimisringkondi

Riigikogu menetluses olevale haldusreformi seaduse eelnõule esitatud muudatusettepanekute hulgas on ka vabaerakondlase Jüri Adamsi ettepanekud, mis püüavad vältida ühendomavalitsuste valimistel ühe valimisringkonna rakendamist.

Jüri Adams pakub kohaliku omavalitsuse volikogude valimise seaduse muudatusi puudutavate ettepanekute hulgas ühe punktina välja, et loodavates valimisringkondades valitakse mitte vähem kui seitse ja mitte rohkem kui 15 volinikku. Ta selgitab, et algselt on seaduseelnõus olnud valimisringkondade suuruse ülempiir, kuid selle sätte korduva muutmise tulemusel on piir seadusest üldse kadunud.

“See omakorda on võimaldanud valimistulemuste poliitilist manipuleerimist,” märgib Adams ja viitab silmapaistvaima näitena Tartu linnale, kus aastal 2002 ühendati kunagised neli valimisringkonda üheks 49 mandaadiga valimisringkonnaks. Tagajärjeks on tema hinnangul demokraatia kvaliteedi üldine langus.

“Just praeguse omavalitsusüksuste liitmise kava käigus, kus muidu oleksid tulemuseks 20–40 mandaadiga valimisringkonnad, on õige aeg ja koht see omal ajal tehtud poliitiline ja valimistehniline viga parandada,” nendib Adams.

Teise parandusena on tema ettepanekutes kirjas, et ühinenud omavalitsusüksustes korraldatakse kohalikud valimised 2017. aastal nii, et iga ühineva omavalitsuse territoorium, kus varem oli üks valimisringkond, moodustab ka siis eraldiseisva valimisringkonna. Ainult selliselt saab Adamsi hinnangul tagada reformi käigus poliitilise korralduse ja võimu sujuva ülemineku, samuti ära hoida võimulolevate erakondade poolse manipuleerimise.

Erinevalt Adamsi nägemusest on Saare maakonna haldusreformi juhtkomisjon praeguseks kokku leppinud just nimelt ühe valimisringkonna kasutamise ühendomavalitsuse valimistel. Suurvalla volikogu hakkaks koosnema ühest saadikust iga tuhande elaniku kohta ehk Suur-Saaremaa puhul 31 volinikust.

Kokku on haldusreformi seaduseelnõule esitatud ligi paarsada muudatusettepanekut. Kõige enam on neid teinud EKRE fraktsioon – 60, Keskerakond on esitanud eelnõule 52, Vabaerakond 51, sotsid 13 ja IRL kuus muudatusettepanekut. Lisaks on ettepanekuid teinud kuus saadikut või saadikute gruppi.

Muudatuste hulgas hakkab muu hulgas silma sotside fraktsiooni liikmetelt tulnud ettepanek, mis käsitleb majanduslikult kehvemal järjel olevate omavalitsuste riigipoolset järeleaitamist nii, et ühinemise järel ei pea tugevamad üksused katma nõrgema liituja kulusid.

Äärmusliku võimalusena pakub muudatusettepanek ajutise sundlahutamise ehk miinimumkriteeriumile mittevastava omavalitsusüksuse moodustamise, millele antakse kindel aeg oma majandusliku olukorra parandamiseks. Muudatuse mõte on ühinevate üksuste õiglasem liitmine, ilma et selleks jaotataks ringi tugevamate omavalitsuste vahendeid.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 155 korda, sh täna 1)