Ka jõulusigade pidamisel tuleb täita kõiki bioohutusnõudeid

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) tuletab meelde, et möödunud aasta septembrist karmistunud bioohutusnõuded kehtivad kõigile seakasvatajatele. Seega tuleb suve eel nn jõulusigade kasvatamisega alustajatel Aafrika seakatku ohu tõttu hoolikalt kaaluda kõiki riske ja seapidamise otstarbekust.

“Diagnoosime seakatku iga nädal kümnetel metssigadel. See tähendab, et metsas on viiruse kontsentratsioon kõrge ja oht pole kuhugi kadunud. Väiksemgi eksimus bioohutusnõuete täitmisel võib põhjustada haiguse kandumise metsast farmi,” ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda. “Inimesed tavatsevad kevadel põrsaid võtta, et neid jõuluprae tarvis kasvatada. Kõik, kes soovivad seapidamisega tegeleda – olgu jõulupraeks või müügiks –, peavad aga arvestama, et nõuded on ühesugused kõigile ning VTA kontrollib nende täitmist täie rangusega.”

2015. aastal kehtestati sigade Aafrika katku puhangute tõttu kõigile seakasvatustele uued ja karmimad bioohutusnõuded, millest kõige olulisem on territooriumi tarastuse nõue. See tähendab, et loomapidamine peab toimuma oludes, kus kogu loomade, inimeste ja transpordivahendite liikumine on range kontrolli all. “Väikemajapidamiste puhul võib sellise kontrolli rakendamine keeruline olla. Seepärast tuleks seakatku ohu tingimustes jõulusigade pidamisega seotud riske ja nende maandamiseks vajalike investeeringute majanduslikku mõttekust hoolega kaaluda,” lisas Kalda.

Olev Kalda sõnul on Euroopa Komisjoni kehtestatud piirangutsoonide kaotamine otseselt seotud sellega, kas seakasvatajad suudavad eeloleval suvel seakatku farmidest eemal hoida. “See tähendab, et üheainsa sea nakatumine võib põhjustada piirangute kaotamise edasilükkumise ning tuua kaasa majanduslikku kahju kõigile piirkonnas tegutsevatele seakasvatajatele,” ütles Kalda.

Kõik seakasvatamiseks kasutatavad hooned peavad olema registreeritud PRIA-s, samuti tuleb esitada teatis sigade arvu kohta. Võimaliku taudipuhangu kor­ral farmis on kompensatsiooni võimalik taotleda vaid nendel seakasvatajatel, kes on täitnud kõiki bioohutusnõudeid.

Maaeluministeerium, veterinaar- ja toiduamet ning veterinaar- ja toidulaboratoorium viivad koostöös Eesti tõusigade aretusühistu, Eesti jahimeeste seltsi ja Eesti maaülikooliga tänavu kevadel läbi teavitusprogrammi, parandamaks seakasvatajate, jahimeeste ja elanikkonna teadmisi seakatkust ja selle levikust, et vähendada Aafrika seakatku farmidesse jõudmise riski. Toimuvad jahimeeste ja seakasvatajate infopäevad, valminud on õppevideod jahimeestele ning kavas on elanikele suunatud teavitustegevus.

Iga loomapidaja peab järgima ettenähtud bioohutusnõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta. Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.

Eva Lehtla

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 147 korda, sh täna 1)