Hando Sutter: kadunud on üle 1000 lamba (4)

handosutter_big

Saaremaa ökoküla omanik Hando Sutter väidab, et viimase kahe suvega kadus karjamaadel ettevõtte lambakarjast kokku üle tuhande looma.

“Saaremaa Ökoküla AS-i juht Meelis Laido asus juhtunut uurima ning kuna asjaolud olid segased, tegi ta 2015. aasta lõpus politseile avalduse asjaolude väljaselgitamiseks. Ühe versioonina kontrolliti ka ettevõtte töötajate seotust loomade kadumisega,” väitis Hando Sutter (fotol).

Sutter teatas seda vastuseks eilses Meie Maas ilmunud uudisele, milles väidetakse, et loomade väärkohtlemine Saaremaa ökokülas viis nende hädatapuni.

Leht vahendas ettevõttest lahkunud töötajate süüdistusi, et “ökoküla vanker hakanud allamäge veerema sellest ajast, kui eelmise aasta juulist asus firmat juhtima Meelis Laido”.

Töötajate hoolimatus?

Seda, et veiste ja lammaste olukord pole ettevõttes hea, tõdes Saaremaa veterinaarkeskus. Sutteri teatel suhtutakse vetkeskuse ettekirjutustesse tõsiselt ja ökoküla loomadele on nüüdsest tagatud piisav sööt ning muu vajalik loomade heaolu tagamiseks. Rohkem AS-i Eesti Energia juhatajana tuntud Sutter, kes on ökoküla omanik 1999. aastast, teatas vastuseks endiste töötajate kriitikale, et mitmed temale teadaolevad asjaolud annavad alust kahtlustada nende hoolimatust ja ebaausat käitumist tööandja suhtes. Sellega on Sutteri kinnitusel põhjustatud ettevõttele olulist kahju.

Hando Sutteri kinnitusel tegi Meelis Laido kahtlustest ajendatuna 17. aprillil endisele farmijuhatajale ülesandeks oma töö uuele farmijuhile üle anda. “Sellest farmijuhataja aga keeldus. 25. aprillist on tööleping endise farmijuhatajaga lõpetatud ning ametis on uus meeskond. Koos farmi juhatajaga lahkus ka kolm töötajat,” märkis ökoküla omanik.

Tema sõnul viib politsei asjaolude selgitamiseks läbi uurimist ja kuna uurimine käib, ei ole võimalik juhtunu detaile avalikult täpsemalt kommenteerida.

Kahtlustatakse vargusi

Saarte Hääl kajastas Eesti suuremate lambakasvatusettevõtete hulka kuuluva Saaremaa ökoküla kadunud lammaste teemat mullu detsembris. Kirjutasime, et Meelis Laido esitas politseile avalduse pärandkooslustel karjatatud 200 lamba kadumise kohta.

Vilsandi saarevaht Avo Piisk ütles toona, et on lammaste kadumise lugu kuulnud, kuid see tundub talle absurdsena. “Kuna asi on ikkagi toetuste peal, siis küsimus on selles, kas neid lambaid on siin üldse kunagi olnud,” arvas Piisk.

Politsei teatel uuritakse lammaste kadumist kriminaalasjana, mida alustati varguse paragrahvi alusel.

Algul teatas ökoküla, et erinevatelt karjamaadelt on 2015. aasta maist kuni oktoobrini kaduma läinud ligi 200 lammast. “Hiljem täpsustati, et kadunud lammaste arv ulatub ligi 300-ni. Menetlus kestab,” ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Annely Erm.

Tänase seisuga on ökokülal PRIA põllumajandusloomade registri järgi 1177 lammast. PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasiku teatel peavad loomapidajad loomadega seotud juhtumitest, sh näiteks ka kadumine ja hukkumine, registrit teavitama ja seda küllalt lühikeste tähtaegade jooksul.

Eile võtsid registri töötajad välja Saaremaa ökoküla registreeritud lammaste teavituste andmed alates 1. maist 2014 kuni tänini.

“Kahe aasta jooksul on registrile teatatud 804 lamba kadumisest ja 301 lamba hukkumisest AS-is Saaremaa Ökoküla. Seega jah, umbes Sutteri väidetavas suurusjärgus on lambaid registrist kahe aasta jooksul välja läinud. Loomade eest, keda pole enam olemas, toetust ei saa,” sõnas Sarv-Kaasik.


KOMMENTAAR

Maris Sarv-Kaasik,  PRIA pressiesindaja

Saaremaa Ökoküla AS on mahetunnustatud ettevõte ja lambad on mahetunnustatud, ka on ettevõte taotlenud ja saanud mahepõllumajandusliku tootmise toetust nii lammaste kui ka mahepõllumajandusmaa kohta.

Mahetunnustust annab ja mahenõuete järgimist kontrollib kohtadel põllumajandusamet. Toetuse saamise eelduseks on mahetunnustuse olemasolu ja nõuete täitmine. Loomade heaolu ja pidamistingimuste üle teeb lisaks järelevalvet veterinaar- ja toiduamet.

VTA kontrollib ka seda, kas loomad on märgistatud ja kas registris kirjas olevad loomad on karjas tegelikult olemas. Kui pole, siis peaks see info jõudma VTA-st PRIA-sse.

Äsja meedias ilmunud info Saaremaa ökoküla loomadega seoses äratas muidugi ka PRIA-s tähelepanu, aga see on veel nii värske, et teiste asutuste võimalike kontrollimiste tulemuste kohta meil veel andmeid ei ole. Kui tuvastatakse toetustega seotud nõuete rikkumisi, siis selle kohta saadetakse andmed PRIA-sse ja sellega arvestatakse toetuste väljamaksmisel. Mahetoetust taotletakse ja makstakse kindlatel aegadel aastas – järgmine mahetoetuse määramine ei toimu enne 2017. a algust.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 739 korda, sh täna 1)