RMK korrastab Luulupe-Seljapere metsakuivendustaristu

RMK võtab sel aastal ette Luulupe–Seljapere maaparandusehitiste ja teedevõrgu uuendamise, mis on selle kümnendi seni suurim maaparandusobjekti rekonstrueerimistöö riigimetsas.

“Viimase kümne aasta jooksul sellise mahuga objekte tehtud ei ole,” ütles RMK Saaremaa metskonna spetsialist Jaan Prants. Luulupe–Seljapere metsakuivendusobjekti pindala on 514 ha ja projekti järgi läheb kordategemisele 9,9 km teid ja puhastatakse ca 46 km kraave. “Sellises mahus tõenäoliselt siiski ei renoveerita, kuna igale ehitusele eelneb tasuvusarvutus,” rääkis Prants.

Ehkki projektis on tööde maksumuseks pakutud 500 000 eurot, pole see RMK Saaremaa metskonna metsaülema Marko Trave hinnangul ilmselt lõplik ja õige hind selgub hangete tulemusel.

“Uisapäisa midagi ei tehta – kui raiemaht, mis nendelt maadelt on tulemas, ei kata tööde eelarvet, siis seda teha ei saa,” selgitas Trave. Ta lisas, et Järise ja Luulupe küla territooriumil asuval metsakuivendusobjektil läheb tööks ilmselt teisel poolaastal.

Saaremaa metsaülema sõnul on töö eesmärgiks maaparandusehitiste toimimine, et metsamaterjali kokkuveol oleks liiklus tagatud kõigil kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasõidu võimalustega lähima väljaveoteeni. Maaparandusehitistel ja teedel asuvad betoontruubid asendatakse aga plastik- või terastruupidega. Eramaadele tullakse töödega vaid juhul, kui eramaalõik jääb kahe riigimetsa tüki vahele.

Trave sõnul jälgib RMK pidevalt, kas kraavitrassid on võssa kasvanud või vajavad teed korrastamist. “Kui seda ei ole tehtud 25 aastat, siis tuleb see ette võtta, kogu Saaremaa riigimetsamaa on viieaastaste kavadega kaetud,” ütles Trave.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 401 korda, sh täna 1)