LUGEJA KÜSIB

Olen töötanud pool aastat pakkijana ja mul on sundliigutuste tagajärjel tekkinud öine käte suremine. Seetõttu on mu uni katkendlik. Tööandja ei ole korraldanud töötajatele tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures. Ta väidab, et ma ei tõsta töö ajal raskeid asju ja kontrolli ei ole vaja. Kas tervisekontrolli peab korraldama ainult neile, kes tõstavad raskeid asju?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula:

Tööandja peab korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kontroll tuleb korraldada tööle asumise esimese kuu jooksul ja hiljem töötervishoiuarsti näidatud ajavahemike järel. Arst hindab töötaja terviseseisundit, töökeskkonna või -korralduse sobivust ja selgitab välja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise. Otsuse tegemiseks tutvub arst töökeskkonna riskianalüüsiga ning töökeskkonna ja -korraldusega töökohal.

Arst hindab töötaja terviseseisundit ja teeb otsuse töökeskkonna või -korralduse töötajale sobivuse kohta. Kui keskkond töötajale ei sobi, märgib ta selle oma otsusesse ning selle täitmine on kohustuslik. Sama tüüpi liigutuste kordumisega ning üleväsimust põhjustavate sundasendite ja -liigutustega seotud töö on ohutegurid, mille puhul peab  tervisekontrolli korraldama.

Tööandja peab riskianalüüsis hindama, kas tööliigutused või tööasend võib põhjustada töötaja tööga seotud haigestumist, arvestades, kui suure osa tööajast sellised liigutused või tööasendid hõlmavad. Riskile hinnangu andmisel tuleb arvestada töötaja eripäradega, mõni väsib kiiremini. Kui riskide hindamise käigus selgub, et töötaja tervist võivad ohustada tööliigutused või -asendid, tuleb töötaja suunata tervisekontrolli.

Töötajatel peab olema võimalus puhkepausideks. Parem on teha lühemaid pause tihedamini, kui pikemaid pause harvemini.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 538 korda, sh täna 1)