MUHU UUDISSED: Paneme aga kuapima

Nüid siis köib sie südamenädal ja liikumist oo ikka päris palju kohe. Just nädali lõpupuole. Neh, mineva pühabe sai juba algust tehtud, kui sie matk olli Linnusse linna piale. Omingu olli küll nii säoti ilm, et korraks olli juba nõuke tunne, et tia kisse sial ennast ikka nii kangesti leota tahab, aga nie vihmaruaanid kierti seks aaks kenaste kindi. Ega sõuke ülearu pala ilm ja erk päe põle kua nii pitka matkamise aegas just kõege paramad asjad mitte.

Ja nüid, nädali lõppus lähäb südamenädali pidamine edasi. Neh, et ikka teris käe seesaks, paneme aga kuapima. Küll ühtes, küll teises kohtas, küll ühe, küll teese pääva.

Kahekümne teesel aprillil, siis, neh, riede liikuvad kuolilapsed. Nendel oo igavuastane Lembitu retk jälle. Seda pietse ikka jüripääva paiku. Nõnna et nie suavad ennassid kua liiguta.

Ja riede õhtast puolt, kellu neljast, suab Liiva kuolimajas kuulata Muhu ja Ida-Suaremaa pisikseid laululindusid laulmas. Siis oo sie laste Laulumaia võistlus. Pileti innaks oo kaks eurut. Et ikka vahepial suab saalis kua istu ja ingele midagi irmuskenat lubada.

Laupa, jüribe, siis akkab keskomingust, neh, et siis täpsemaste kellu ühestteistmest, lasteaa saalis loeng tervislikkudest eluviisidest. Lekturiks oo tulemas Raul Köster ja aega arvatse minevat umbest kolm tundi. Natusse põlast pakutse koa vahepial ja seltsi tuleks võtta nõuksed asjad, et suaks midagid tarblist omale üles kua kirjuta. Ja riide piaks panema nõnna, et oo ea ja mugav olla.

Ja sellesama pääva pialelõunast akkab jälle sie kaudu Muhumoad aututega kupatamine, midast üks kamp nuori muhulasi sii juba mitmel-setmel korral varamalt koa oo organiseerin. Ennassid tasuks juba aegsasti kirja panna. Neh osavõtmise eest küsitse raha nüid juba kahessatesn eurut masu. Ja omast piaks jälle tiada andma ikka Keidyle. Ja siis elista numbri piale 56 475 766. Minna võib kaherattalisega või neljarattalisega, vahet põle. Ühtekokku oo taris üles otsida masu viiskümmend kohta-paika.

Niipalju oo koa viel tiada, et kogunema akatse Liival, kirgu parklas kellu kolmest ja arvatse, et seitsmeks oo kõik seiklejad kenaste Liiva linnas tagasi.

Ja neh, sie asutuste spordipäe, sie oo siis nüid tükkis pühabe, kahekümne neljandal. Aeg oo ikka omingu kellu ühestteistmest. Korraldajaks oo Muhu spordiklubi ja selle kohta, mis sial tihasse, suab täpsemaste küsida Kalevi kääst. Taa nummer oo 50 65 161.

Nõnna et ikka kenad jätku selle südamenädali pidamisele, kulla munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 51 korda, sh täna 1)