Tööõppekeskus soovib rentida Pähkla hooldekodu

MTÜ Randvere Tööõppekeskus taotleb Pähkla hooldekodu kinnistut rendile, et erihoolekande klientidele seal kogukonnas elamise teenust pakkuda.

Kuna Lääne-Saare vallavalitsus kolib Pähkla hooldekodu Kuressaares asuvasse endise sanatooriumi Saaremaa Valss hoonesse, loodab tööõppekeskus Pähkla hooldekodu ruumid ja kinnistu oma käsutusse saada.

Oma taotluses toetub tööõppekeskus Lääne-Saare valla arengukavale, kus ühe eesmärgina on ära toodud vallas kogukonnas elamise teenuse osutamine ja MTÜ-de tegevuse toetamine.

Oma erihoolekande teenuste nimekirja kogukonnas elamise teenusega täiendada sooviva mittetulundusühingu visiooni järgi saaks Pähklas luua kaheksa teenuskohta. Lääne-Saare vallas lisanduks aga vähemalt kaks töökohta.

Uus suund

Kogukonnas elamise teenus on erihoolekande uus suund, mille eesmärk on parandada erivajadustega inimeste elukvaliteeti, luues neile kogukonna-tüüpi kodusid, kus nad toimetavad ühise perena ühe või mitme tegevusjuhendaja eestvedamisel terve päeva.

“Saaremaal pole praegu ühtki kogukonnas elamise teenuskohta, kuna rehabilitatsiooniplaani tehes lähtuti Saaremaal pakutavatest teenustest,” tõdes MTÜ Randvere Tööõppekeskus juhatuse liige Marina Skljarenko. “Seetõttu on nii ööpäevaringsele kui ka toetatud elamise teenusele sattunud inimesed, kes sobiksid pigem kogukonnas elamise teenusele.”

Skljarenko lisas, et kogukonnateenusele suunamisega tehti algust sellest aastast ning praegu käib ka ööpäevaringsel erihooldusteenusel olijate ümberhindamine neile sobivamate teenuste jaoks. Tema sõnul oleksid mõned tööõppekeskuses käivad inimesed samuti kogukonnas elamise teenuse potentsiaalsed kliendid.

“Seda teenust on tõesti vaja,” kinnitas Skljarenko. “See oleks edasiminek ka meie keskuse jaoks.”

Samas tõdes ta, et praeguste erihoolekandeasutuste reorganiseerimisplaane silmas pidades ei sobi MTÜ Randvere Tööõppekeskus kogukonnateenuse kohtade loomise riigipoolse toetuse saajaks.

“Määrus näeb ette minimaalseks elanikkonnaks asutuse piirkonnas 300 elanikku, Koidu külas on aga 21 elanikku,” selgitas Skljarenko. “Kuna tööõppekeskus tegutseb mitme küla piirkonnas, mis annaksid elanike arvuks napilt alla kolmesaja, oleme selles osas sotsiaalministeeriumiga suhelnud.”

Skljarenko nentis, et ministeerium on siiski jäänud oma seisukoha juurde ning riigilt toetuse saamisel on eelistatud vähemalt 300 elanikuga asulates tegutsevad asutused.

Kui MTÜ saaks kinnistu rendile, hakataks seal tasuta pakkuma valla elanike jaoks mõeldud turvatoateenust vältimatut abi vajavatele inimestele, näiteks koduvägivalla ohvritele, kes vajavad ajutist varjupaika.

Vald arutab asja

MTÜ on teinud teenuse osutamiseks vajalike kulude osas esmase kalkulatsiooni. “Kui vald leiab võimaluse Pähkla hooldekodu kinnistu meile tasuta rendile anda, siis arvestades riigipoolset pearaha, kliendi omaosalust ja/või riigipoolset toetust omaosaluse katmiseks, oleme võimelised ise igapäevaselt majandama,” kinnitas Skljarenko.

“Tänase seisuga võime öelda, et Pähkla ei jää tühjaks, vaid jääb kindlasti sotsiaalteenuseid edasi pakkuma,” ütles Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu MTÜ Randvere Tööõppekeskus taotlust kommenteerides. “Seda, millises ulatuses ja milliseid konkreetseid teenuseid, arutab vallavalitsus järgmisel nädalal.”

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 581 korda, sh täna 1)