Ka Lääne-Saare vald näeb alternatiivi oma piiride laiendamises (15)

ANDRES TINNO

Lääne-Saare vallavolikogu soostus eilsel istungil jätkama ühinemisläbirääkimisi Kuressaare linnaga, kuid tõi lauale alternatiivina ka valla laiendamise naaberomavalitsustega liitumise näol.

Seitsmeteistkümne poolt- ja ühe erapooletu häälega nõustus volikogu jätkama läbirääkimisi linnaga ja kinnitas läbirääkijateks volikogu arengu- ja eelarvekomisjoni esimehe Andres Tinno ja vallavanem Tiina Luksi.

Alternatiivne ettepanek, mis otsuse eelnõuna ka istungi käigus lauale toodi, puudutab läbirääkimiste alustamist Kihelkonna, Mustjala, Pihtla, Salme, Torgu ja Valjala vallavolikogudega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks liitumismenetlusega.

Maakondliku haldusreformi juhtkomisjoni liige Andres Tinno (pildil) ütles eelnõud kommenteerides, et nii palju kui temal on konsultatsioone olnud, siis on ta aru saanud, et Kuressaare on huvitatud vaid ühest Saaremaa omavalitsusest. “Kui tekivad erinevad vallad, siis nad sellest huvitatud ei ole. Võib tekkida olukord, kus linna algatatud läbirääkimised jooksevad umbe ja meil puudub alternatiiv,” märkis ta.

Tinno lisas, et naabritele tehtava liitumisettepaneku eelnõus on muu hulgas lähtutud ka 11 000 elaniku kriteeriumist, mis toob liitujatele täiendavalt 500 000 eurot lisatoetust.

Vallavolinik Mart Maastik juhtis tähelepanu, et otsuse eelnõu ei ole volinikeni jõudnud õigeaegselt, mistõttu seda ei saa ka hääletada. Andres Tinno nõustus sellega ja palus volikogu esimehel Urmas Lehtsalul kaaluda, kas kõnealuse eelnõu tarvis tuleks korraldada volikogu erakorraline istung või saab selle lükata järgmisele korralisele istungile. Lehtsalu tegi seepeale ettepaneku lihtsalt välja selgitada volinike arvamus selles küsimuses ilma siduva otsuseta. Alternatiivse ettepaneku poolt oli 17 volinikku, üks jäi erapooletuks.

Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles Lääne-Saare alternatiiviotsinguid kommenteerides, et linnavolikogu on seni arutanud vaid kogu Saaremaad hõlmava suurvalla mudelit ning teiste võimalike ühinemisvariantide osas peab seisukoha võtma samuti volikogu.

“Linnapeana olen pigem seda meelt, et Saaremaa toimib ühtse tervikuna ja seega suhtun alternatiivsetesse ühinemisvariantidesse skeptiliselt. Seda enam, et ligemale kaks aastat kestnud ühinemisläbirääkimistel oleme keskendunud üksnes ühe valla moodustamisele Saaremaal,” nentis ta.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 636 korda, sh täna 1)