Töökoormus sunnib ülesandeid ringi jaotama (5)

Kuressaare linnavalitsus soovib muuta sotsiaalosakonna struktuuri, kuna suureneva bürokraatia tõttu jääb ametnikel sisuliseks tööks üha vähem aega.

Linnavalitsus on esitanud volikogule otsuse eelnõu, millega tahetakse muuta sotsiaal­osakonna struktuuri. Põhjuseks tuuakse muu hulgas kasvanud bürokraatiast tingitud täiendava töökoormuse ringijaotamise vajadus.

Eelnõu seletuskirjas viidatakse, et osakonnale tuleb juurde täiendavaid tööülesandeid, milleks sotsiaalosakonnas on ilmne tööjõupuudus ja sotsiaalametnikud on üle koormatud. Täiendavad ülesanded on lastekaitseküsimuste menetlemine, töö alaealiste õigusrikkujatega, suhtlemine kohtuga, kodanike nõustamine üldistes sotsiaalküsimustes, sotsiaalteenuste ja toetuste määramine ja maksmine.

Lisaks on sotsiaalametnikele sellest aastast lisandunud nõue kanda kõik kliendijuhtumid sotsiaalteenuste andmeregistrisse STAR ja menetleda neid lisaks paberil menetlemisele ka elektrooniliselt. “Need toimingud võtavad märkimisväärse aja sisulise töö arvelt. Seetõttu on vajalik töökoormust hajutada ja viia läbi struktuurimuudatus,” märgitakse seletuskirjas.

Lahendusena pakutakse eelnõus praeguse kahe sotsiaalosakonna juhtumikorraldaja töökohtade muutmist sotsiaalhoolekande spetsialisti ja lastekaitsespetsialisti ametikohaks.

Linnavalitsuse sotsiaalnõunik Monika Sarapuu selgitas Saarte Häälele, et lastekaitse kontseptsioonis on välja toodud, et optimaalseks peetakse suhet, kus iga 1000 lapse kohta on üks lastekaitsetöötaja ametikoht.

“Sellisel juhul jõuab spetsialist normkoormusega korraldada nii juhtumipõhist peretööd kui ka ametniku pädevusse kuuluvat dokumentide menetlemist ja sellega kaasnevat asjaajamist,” märkis ta, lisades, et Kuressaare linnas on lapsi 2482, seega on ühe lastekaitsetöötaja ametikoha loomine juhtumikorraldaja ametikoha arvelt mõistlik samm.

Kui tekib küsimus, miks ei muudeta lihtsalt ametijuhendeid, vaid volikogul on vaja muuta osakonna struktuuri, siis seda põhjusel, et kohalikus omavalitsuses on kahesuguseid teenistujaid.

Ühed on töölepingu alusel töötavad töötajad (nt juhtumikorraldaja) ja teised avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad ametnikud (nt lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande spetsialist). Kui töötajale lisada ametniku tööülesandeid, tuleb ta kogu struktuuris ümber kvalifitseerida ametnikuks, selgitas Sarapuu.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 681 korda, sh täna 1)