Saaremaal tuleb sõnnikukäitluse inventuur

Saaremaal asutatud konsultatsioonifirma OÜ Consultare alustab sel kevadel loomakasvatusettevõtete sõnnikukäitluse ja sõnnikuhoidlate inventuuri, et saada parem ülevaade hoidlate olemasolust ja seisukorrast ning sõnnikulaotamise tehnoloogiast.

Consultare OÜ projektijuht Mari Raidla ütles, et Saaremaal on plaanis inventuuriga alustada aprilli lõpus ja tutvuda ligikaudu 50 loomakasvatusettevõtte sõnnikukäitlusega.

Uuringu läbiviimiseks on koostatud valimid külastatavate ettevõtete kohta, lähtudes suurusgruppidest ja tootmistüüpidest. Kõikide valimisse sattunud ettevõtetega võetakse telefoni teel ühendust ja lepitakse sobiv külastusaeg kokku. Telefoniküsitluse kestus keskmise suurusega ettevõttega on ligikaudu 10 minutit. Pärast küsitlust külastatakse ettevõtet, milleks tuleks aega varuda ligikaudu 20 minutit. “Ootame kõigilt põllumeestelt heatahtlikku ja mõistvat suhtumist ning kaasalöömist nimetatud uuringus,” sõnas uuringu tellinud keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Enn Liive. Uuringus osalemine on vabatahtlik.

Projekti eesmärk on kaardistada hetkeseis sõnnikukäitluses ning määratleda ettevõtjate vajadused sõnnikukäitluse parendamiseks ja riiklike toetuste planeerimiseks. Kogutud andmed seotakse hiljem kartograafiliselt pinnaveekogude valgalade seisundiinfoga. Pinnaveekogude valgalade seisundihinnangud on üheks aluseks veekaitse meetmete planeerimisel.

Kokku on kavas külastada Eestis ligikaudu 600 ettevõtet. Kogutavad andmed on ja jäävad konfidentsiaalseteks. Järelduste ja otsuste tegemiseks kasutatakse isikustamata koond-andmeid. Kogutavaid andmeid ei kasutata järelevalve korraldamiseks.

Consultare OÜ on Saaremaalt alguse saanud ettevõte, kuid praegu tegutseb ettevõte põhiliselt Tartus, kus on ka enamik töötajaid.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 240 korda, sh täna 1)