Õiguskantsler soovitab lihtsamat menetlust

Õiguskantsler Ülle Madise saatis keskkonnaminister Marko Pomerantsile kirja, milles palub lihtsustada mereäärse ehituskeeluvööndi vähendamise korda.

“Teen ettepaneku hinnata kriitiliselt ehituskeeluvööndiga seotud norme ja kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamist puudutava menetluse lihtsustamist,” märkis õiguskantsler kolmapäeval saadetud kirjas.

Õiguskantsler alustas menetlust seoses ehituskeeluvööndiga meresaartel juba eelmisel aastal. Mitu sel teemal õiguskantsleri büroosse pöördunud inimesed väitsid, et kuna ehituskeeluvöönd meresaartel on poole laiem kui mandril, on saartel ehitustegevus mere lähedal ka piiratum kui mandril. Meresaarte rannajoon on seejuures pikem kui Eesti mandriosal.

Ülle Madise tõdes, et mandril 100 m ja meresaartel 200 m määramine ehituskeeluvööndiks on keskkonnapoliitiline otsus ning maaomanike mõnevõrra erinev kohtlemine lähtub saarelise looduskeskkonna eripäradest.

Samas leiab ta, et keskkonnapoliitiline otsus võib meeldida või mitte, kuid põhiseadusele tuginedes ei ole võimalik keskkonnaministeeriumi selgitusi seoses saarelise looduskeskkonna täiendava kaitse vajadustega ümber hinnata. Oluline on seejuures ka asjaolu, et ehituskeeluvööndit on võimalik kehtiva seaduse alusel vähendada.

“Siiski on küsitav, kas ehituskeeluvööndi vähendamiseks on praegu valitud kõige lihtsam menetluskord,” selgitas Ülle Madise kirjas keskkonnaministrile.

Näiteks on ehituskeeluvööndi vähendamise menetlus üldplaneeringu koostamise kaudu pigem kohmakas ja nõuab menetlusosalistelt palju ressursse. Saaremaa omavalitsuste liit hindas aja- ja rahakulu järgmiselt: “Senine praktika näitab, et üks aasta on üsna minimaalne aeg ühe üld-planeeringut muutva detailplaneeringu kehtestamiseni jõudmiseks.

Planeeringu koostamise maksumus sõltub planeeringu keerukusest. Kui võtta näitena planeering, mille ainsaks eesmärgiks oleks ehituskeeluvööndi vähendamine elamu rajamiseks, siis selle maksumus jääb vahemikku 1000–1500 eurot. Lisaks geodeetilised mõõdistused, ajalehekuulutused ja muud kulud, mis teevad planeeringu kogumaksumuseks 2000–4000 eurot.”

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 258 korda, sh täna 1)