Vald sai Atla kohtuvaidluses taas lüüa (2)

Mitmendat kohturingi käiv PRIA ja Lääne-Saare valla vaheline vaidlus Atla sadama rahastamise üle jõudis taas lahendini, mis vallavalitsusele sugugi ei meeldi.

Nimelt otsustas Tartu halduskohus 8. aprillil, et PRIA otsused nõuda vallalt tagasi ligi 78 000 eurot sadama ehituseks antud toetusest olid õigustatud.

Halduskohus tegi samas asjas juba teise otsuse, kusjuures eelmisel korral jäi õigus vallavalitsusele, sest kohus tühistas PRIA otsused, millega vallalt raha tagasi nõuti. Põhjenduseks ütles halduskohus eelmisel aastal, et PRIA pidanuks tagasinõude tegema 90 päeva jooksul alates rikkumisest teada saamisest, kuid seda tehti enam kui aasta hiljem.

Ka Lääne-Saare vallavalitsuse kui kaebaja seisukoht oli, et otsus toetuse tagasinõudmiseks on tehtud mitu aastat hiljem, ja seda olukorras, kus PRIA on varem samade dokumentide alusel toetuse määranud ja välja maksnud, juhtimata toetuse menetlemise ajal kaebaja tähelepanu riigihangete seaduse (RHS) nõuete võimalikule rikkumisele.

Tartu ringkonnakohus polnud aga halduskohtu otsusega päri, tühistas selle ja saatis tagasi uueks sisuliseks arutamiseks.

Halduskohus märgib oma uues otsuses, et PRIA ei teinud toetuse taotluste menetlemisel tõepoolest sisulist kontrolli RHS-i nõuete täitmise osas, kuid see ei muuda asjaolu, et Lümanda vald ei täitnud kalandusturu korraldamise seaduses ette nähtud kohustusi.

Lääne-Saare vald nõudis kohtu kaudu PRIA-lt välja ligi 4000 eurot menetluskulusid, kuid kohus jättis need valla kui kohtuvaidluse kaotaja kanda. Vallavalitsusel on võimalik esitada ringkonnakohtu otsuse peale 30 päeva jooksul apellatsioonkaebus.

Lääne-Saare vald on varem kuni riigikohtuni vaieldes kaotanud vaidluse PRIA-ga ligi 40 000-eurose tagasinõude üle. Jätkuvalt on käimas mitu kriminaalmenetlust, kus osaliseks muu hulgas Atla sadamat rajanud ehitusettevõtja.

Lääne-Saare vald 3-14-52367 OTSUS

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 870 korda, sh täna 1)