MUHU UUDISSED: Mineva pühabe ollid Muhus pulmad

Uijee kus nüid lähäb tiidsaks. Sua änam mitte ända augu pialegid. Neh, süda, sie inimese muotur tahab ju liigutamist suaja. Ja nie talvega kangeks läin kondid nõnnasammati. Lehekuu alguses oo ju jälle talgupäe ja oidku ete viel, kui siis ep jäksagid oma kässi-jalgu liiguta. Või neh, et poole talgu pialt oo äkist mõni talguline nii ää väsin, et kierab ennast viluse tukkuma. Pärast pool küla õob, et juu olli sapernakkis. Neh, sellepärast piaks ikka omad ihuliikmed talgute aaks sojaks aama.

Et esteks konte suure liigutamisega kohe päris valusaks ep võtaks, siis ehk akkab pihta pisikse jutukuulamisega tükkis. Riede, viieteistmenda abrilli õhta, kellu kuiest oo jälle Reisikohvik. Koek ja Moes oo siis nüid ikka sie koht, kus seda pietse. Ja sedakorda riagib Kalle Kuus Atlandil purjetamisest.

Neh, aga siis sialt edasi, seitsmeteistmendal, siis pühabesel pääval korraldab spordiklubi Muhu südamekuu matka. Kellu kaheteistmest akatse spordialli parklast jalutama.       Minnasse kaudu uut kergliiklustied Piiri alla välja ja siis Linnusse külavahelt läbi, vanalinna vallide piale. Pärast tullasse tagasi kua muidugid. Pitkust oo matkal ühtekokku ükstesn kilumietrid. Vallide pial pakutse natusse põlast koa ja loositse mõned auinnad välja. Neh ja jüripäe tuleb tulisema kiire, aga sest ma anna uiesti tiada tuleva nädali. Mineva pühabe ollid Muhus pulmad. Või ollid nie tükkis matussed. Kuidas kiegid asja võttis. Neh, asjaluod oo nõuksed, et Muhu Kess sai mehele pandud. Ta sai omale uie nime ja oo nüid Muhu Pärandikool. Neh Kess olli juba kuieteistmevuastane, kena nuor põke. Aga nüid siis muudkut aga edu! Ja liikmete arv kasus koa kohe mühinal uie nimega seltsis. Nõnna et juba sissejuhatuseks sur viljakas nuorik. Kui kuskil oo mõni kultuuri- või pärandiuviline, kis tahaks koa Muhu Pärandikuoli liikmeks akata, siis võib omast tassakeste Veispukkis Muhu Pärandikooli lehe pial tiada anda. Või siis kasvõi moole kirjuta või elista. Ma tia koa ütelda küll, mis tuleb edasi tiha. Ja ega sie põle nüidsel aal ültsegid tähtis, et Pärandikuoli liige piab ilmtingimata Muhu soare pial kohtas-paikas elama. Juba oo nõuksi liikmeid kua, kis tükkis ülemoal pesitsevad, aga kis Muhu pärandist lugu pidavad.

Ah, neh. Üks asi oo viel taris ää õienda. Mineva nädali olli juttu sellest kalmeleiu näituse avamisest muuseumis. Sie oo edasi lükatud maikuu sisse. Neh kui aprilli kuu sii kange sportimise tähe all lähäb, siis mai kohta ma tia juba paergu ette ütelda, et siis oo muuseumis tuline tihe ja kiire aeg.

Ei neh, olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 264 korda, sh täna 1)