LUGEJA KÜSIB

Töötaja oli kaks nädalat 4-aastase lapsega hoolduslehel ja võttis pärast seda veel 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust. Puhkuse ajal esitas ta töölepingu erakorralise ülesütlemisavalduse, kuna leidis, et peab lapse tervise huvides temaga kodus olema. Töötajale kasutamata puhkuse hüvitamise arvutamisel tekkis meil küsimus, kas hoolduslehel ja tasustamata lapsepuhkusel oleku aeg annavad töötajale puhkust andvat staaži?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Leonid Siniavski:

Töölepingu seaduse (TLS) § 68 lõike 2 kohaselt arvestatakse põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka lisaks töötatud ajale ajutise töövõimetuse aeg, puhkus ning muu aeg, milles kokku leppitud. Töötaja lapsega hoolduslehel viibimise aeg on võrdsustatav ajutise töövõimetuse ajaga. Nimelt, ravikindlustuse seaduse (RaKS) § 51 lõike 4 punktist 1 tulenevalt nimetatakse alla 12-aastase lapse põetamist hoolduslehe alusel ajutise töövõimetuse üheks kindlustusjuhtumiks, mille esinemisel makstakse kindlustatule hooldushüvitist. Lapse hooldusleht on üks töövõimetuslehe liik, mis tõendab kindlustatu ajutist töövõimetust ja töökohustuste täitmisest vabastatust.

Tasustamata lapsepuhkuse kasutamist reguleerib TLS-i § 64. Tulenevalt TLS-i § 64 lõikest 1 on vanemal, kes kasvatab kuni 14-aastast last, õigus saada igal kalendriaastal kuni 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust. Seda saab sarnaselt isapuhkusega ja tasustatud lapsepuhkusega kasutada tööpäevadel. Erinevalt tavalisest tasustamata puhkusest, mida töötaja saab kasutada kokkuleppel tööandjaga, on tasustamata lapsepuhkust õigus saada kuni 14-aastase lapse vanemal igal kalendriaastal, teatades tööandjale puhkuse kasutamisest ette 14 päeva kirjalikult.

Arvestatakse töötajale puhkust võimaldava aja hulka nii lapsega hoolduslehel oleku aeg kui ka töötaja tasustamata lapsepuhkusel oleku aeg. TLS-i § 71 kohaselt tuleb kasutamata jäänud puhkus töösuhte lõppedes rahas hüvitada.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 583 korda, sh täna 1)