VALLAVOLIKOGUS

Volikogu korraline istung toimus 23. märtsil, kus otsustati:

  • kehtestada riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärad;
  • kinnitada riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord;
  • tunnistada osaliselt kehtetuks Mändjala küla Aaspere ja Ranna detailplaneering;
  • kinnitada Lääne-Saare valla 2016. aasta eelarve;
  • kiita heaks ja suunata avalikustamisele Lääne-Saare valla Kaarma, Kärla ja Lümanda piirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016–2026;
  • suunata II lugemisele kaugküttepiirkonna kehtestamise eelnõu;
  • anda vallavalitsusele volitused teeregistrisse andmete esitamiseks;
  • kinnitada aleviku-ja külavanema statuut.

Kaire Müür, õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)