VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse märtsikuu istungid

1. märtsil

 • Kavandi-Raugu teekatastriüksuse moodustamine plaani- või kaardimaterjali alusel.
 • Tusti–Orissaare L172A 110 kV kaabelliini detailplaneeringu algatamine.
 • Liigalaskma küla Tõnsu katastriüksuse jagamine.
 • Sotsiaaltoetuste avaldused.
 • Ehitusloa väljastamine Orissaare alevikus Sadama tn 2 kahe puukuuri püstitamiseks.

15. märtsil

 • Vallavalitsuse 7.10.2015. a korralduse nr 181 “Orissaare Muusikakooli eelklassi õppemaksu kehtestamine” muutmine.
 • Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks.
 • Sotsiaaltoetuste avaldus.
 • Sotsiaaltoetuste avalduste mitterahuldamine.
 • Määrati hooldustoetused.
 • Projekteerimistingimuste väljastamine (Kavandi küla Hiirelõksu elektriliitumine, Kuninguste küla Linnulaulu elektriliitumine).
 • Ohtlike jäätmete kogumine Maasi jäätmejaamas.
 • Orissaare valla sadamatele kohanimede määramine (Orissaare sadam, Uisusadam, Taaliku sadam, Rannaküla sadam).
 • Kõinastu küla Aadu katastriüksuse jagamine.
 • Lihthanke “M1-kategooria sõiduki kasutusrent” väljakuulutamine.

28. märtsil

 • Orissaare vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine 2016. aastaks.
 • Orissaare valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016. aastaks.
 • Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine valla seltsidele, seltsingutele, mittetulundusühingutele.
 • Loa väljastamine projektilaagri läbiviimiseks.
 • Väljaküla Arsti katastriüksuse jagamine.
 • Pulli küla Käru detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.
 • Katastriüksuse sihtotstarbe jagamine (Ariste küla Hiiemäe).
 • Puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus (Orissaare alevik, Kuivastu mnt 46).
 • Ehitusloa väljastamine (Orissaare alevik, Koidu tn 12 kõrvalhoone püstitamine).
 • Sotsiaaltoetuste avaldus.

31. märtsil

 • Lihthanke “M1-kategooria sõiduki kasutusrent” hankekomisjoni otsuse kinnitamine.
 • Tasuta kasutamise lepingu pikendamine MTÜ-ga Tagavere Optimistid.
Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 37 korda, sh täna 1)