Orissaare gümnaasiumi 10. klassi õppereis

ERAKOGU

Orissaare gümnaasiumi kümnendikud riigikogus külas.
ERAKOGU

10. klassi õpilaste 18. märtsi koolipäev algas riigikogu külastusega. Giidi saatel läbiti Toompea lossi saalid, sh riigikogu istungisaal, ja keerdkäigud, ning kohtuti riigikogu esimehe Eiki Nestoriga.

Oli väga sisukas infotund, kus noored said tuttavaks riigikogu töö, vastutuse ja mõtetega, mis Eiki Nestori igapäevatööd puudutavad. Huumori ja elavate näidete varal suutis Eiki Nestor anda noortele aimu tööst riigikogus. Oleme harjunud kuulma rahva nurinat või riigikogulaste töö hukkamõistu, kuid samas jätame nii mõnigi kord arvestamata, et igal küsimusel on mitu tahku ning otsuste tegemisel tuleb otsustajal arvestada kõigiga ja leida võimalikult hea kompromiss.

Võib-olla mõtleb noor inimene tänu sellisele infotunnile tulevikus rohkem, kelle poolt hääletada, et hiljem poleks vaja riigikogu otsuseid kiruda.

Pärast vestlust Eiki Nestoriga einestasime riigikogulaste sööklas ja kiirustasime kaitseministeeriumisse. Seal ootas meid endine koolivend kaitseminister Hannes Hanso. Kui riigikogusse pääsemiseks tuli läbida turvakontroll, siis alles kaitseministeeriumis saime aimu, mida tähendab väga range turvakontroll.

Ka selline õpetlik situatsioon on koolinoorele vajalik, sest igapäevaselt ei ole me harjunud turvakontrolle läbima. Selline kontroll võib tunduda hirmutav, sest ei tea, kuidas käituda, mida peab enda küljest ära võtma, kuhu asjad asetama. Nüüd on see meil selge!

Vesteldes kaitseministriga, said noored teada, missugune on ministritöö, milline on olnud Hannes Hanso teekond ministriks saamiseni ja millised on Eesti riigi arengustrateegiad kaitseressursside valdkonnas. Kahjuks on meie ministri aeg väga limiteeritud ja hulk põnevaid küsimusi jäigi küsimata. Kaitseministri nõunik Leet-Rauno Lember, kes meie hommikupoolikut koordineeris, juhatas meid majast välja.

Suundusime Viimsi sõjamuuseumisse ehk kindral Laidoneri muuseumisse, kus meid ootas Leho Lõhmus, direktori asetäitja museoloogia ja halduse alal. Kuigi õpilased olid suure infohulga läbitöötamisest veidi väsinud, võtsid nad vapralt osa koduajaloo tunnist, korrates üle teadmisi Eesti vabadusvõitlusest ning kindral Laidoneri eluloost ja kangelastegudest. Selle suurepärase õppetöö organiseeris Leet-Rauno Lember, kes valmistas ette ka kohtumised riigikogus ja kaitseministeeriumis. Kuid meie õpingud polnud veel lõppenud!

Veidi vaba aega, natuke kehakinnitust ja juba suundusimegi Salme kultuurikeskusse Tallinna linnateatri etendusele “Lantimiskunstnikud”.

Etendus rääkis noortest ja nende probleemidest ning tagasisidena arvas 10. klass, et oli väga lahe etendus – sellist teatrireisi võiks korrata. Tublisti naerda ja mõne õpetliku tera elust endast sai iga osaleja, lisaks saadi ainest kirjandustunnis kohustusliku retsensiooni kirjutamiseks.

Nii mina kui ka meiega kaasas käinud matemaatikaõpetaja Liis Rudov saime aga toreda klassireisikogemuse. Täname kõiki organiseerijaid ja osavõtjaid meeldiva reisi eest!

Hilde Kurg, 10. klassi klassijuhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 50 korda, sh täna 1)