Õiguskantsler linna põhimääruses vastuolu ei näe

Õiguskantsler Ülle Madise on seisukohal, et Kuressaare linna põhimääruse punkt, mis käsitleb eelnõude teisele lugemisele saatmist hääletuseta, ei ole seadusega vastuolus.

Kui rahandusministeeriumi veebruaris antud hinnangu järgi võib linna põhimäärus olla vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) paragrahviga 45, mille kohaselt tehakse volikogu otsustused poolthäälte enamusega, siis õiguskantsler siin probleemi ei näe.

“Siin ei ole tegemist olukorraga, mida peaks KOKS-i § 45 lõike 1 kohaselt tingimata otsustama hääletamise teel,” selgitas õiguskantsler linnavalitsuse järelepärimisele saadetud vastuses. Ta lisas, et eelnõude lugemiste arvu otsustamiskorra saab seetõttu vajadusel reguleerida põhimääruses.

Õiguskantsler täpsustas, et kui volikogu peab enda kehtestatud regulatsiooni põhjendamatult volikogu enamust piiravaks, on tal võimalik regulatsiooni muuta. “Samas märgin, et kui tegemist ei ole just väga kiireloomulise küsimusega (selle suhtes on volikogul võimalik vastav erand luua), siis võimaldab küsimuse kahel lugemisel käsitlemine põhjalikumat läbimõtlemist. Seega toetab praegune regulatsioon hästi läbikaalutud lõpplahenduseni jõudmist ja kaitseb volikogu opositsiooni võimalust otsustamises ja arutelus osaleda,” selgitas Madise.

Linnasekretär Eero Lapp ütles Saarte Häälele, et Kuressaare on maakonnakeskustes asuvatest linnadest ainuke, mille põhimäärus võimaldab volikogu vähemusel eelnõude menetlust venitada. “Mõnikord on sellest ka praktilist kasu eelnõu kvaliteedi parendamisel, mõnikord aga ei ole, eriti kui tegu on kiireloomulist lahendamist vajavate tähtsate küsimustega,” tõdes ta.

Lapi sõnul on ta õiguskantsleri vastuse edastanud volikogu liikmetele koos ettepanekuga edaspidi sellest juhinduda. “Eelnõude esitamisel peab valitsus oma tegevuses lihtsalt arvestama, et volikogus võib tulla kaks lugemist ja aega kulub ühe kuu asemel kaks kuud,” lisas ta.

Volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi nentis, et õiguskantsler selgitab täpses juriidilises keeles sedasama, mida opositsioon on põhimääruse muudatuste üle vaieldes kogu aeg rõhutanud: volikogul on õigus eelnõusid hääletuseta teisele lugemisele saata ja see ei ole seadusega keelatud.

“Kuressaare volikogu praeguse töö üks suuremaid puudusi ongi liigne kiirustamine põhimõtteliste ja tõsiste asjade otsustamisel, sellest tulenev pealiskaudsus ja puudulik tulemus. Teise lugemise võimalust peaks volikogu töös alati kasutama sisuliste otsuste langetamisel,” märkis Tamkivi.

Fraktsioonijuht nentis, et linnavalitsuse algatatud põhimääruse muutmine ning kõnealuse punkti kustutamine on jätkuvalt võimalik, kui volikogu enamus nii otsustab. „Samas saab see olema poliitiliselt väga ebamugav. Siiani oli ju põhjendus, et seadus ei kannata sellist olukorda,“ märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 183 korda, sh täna 1)