Kahed ühinemisläbirääkimised

Orissaare vallavolikogu märtsikuu istung oli eriline, sest päevakorras oli kaks haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku eelnõu. Otsustati alustada läbirääkimisi Leisi ja Pöide vallaga ning jätkata läbirääkimisi ühe suurvalla moodustamiseks Saaremaal.

Omavalitsuste ühinemine on volikogude praeguste koosseisude kõige olulisem teema. Kõik volinikud soovivad koduvallale kõige paremat. Mis on parim? Kas parim keskvalitsuse, kohaliku omavalitsuse juhtimise või elanike soovide tasandilt vaadatuna?

Tekkiva omavalitsuse edu oleneb ühinemislepingust ja riigipoolsest rahastamismudelist, kuid kõige rohkem siiski inimestest. Inimestest, kes hakkavad uut valda juhtima, nende soovist ja võimekusest arendada valda kui tervikut.

Oleme kahtede läbirääkimiste laua taga. Loomulikult on lihtsam osaleda ühes protsessis. Samas leian, et kahe naabervalla soov alustada ühinemisläbirääkimisi Orissaarega, on piisav põhjus, et ettepanekuga nõustuda. Tõsi, on tunda, et mõne kuuga on haldusreformi eelnõu koostajate ja valitsuse suhtumine alla 5000 elanikuga omavalitsustesse negatiivsemaks muutunud, kuid see paneb läbirääkijaid rohkem pingutama.

Hea valla rahvas, pean tähtsaks, et volinikud nõustusid mõlema ettepanekuga. Ainult läbirääkimiste teel saame teada, milline on Ida-Saaremaa valdade ühisosa ja millisena paistaks see tulevikus.

Üha selgemaks ja täpsemaks on saamas suure valla, Saaremaa valla ühinemislepingu tingimused. Saaremaa valla ühi­nemis­materjalidega on võimalik tutvuda Saare maavalitsuse kodulehel (http://saare.maavalitsus.ee/).

Suur tänu kõigile kaasamõtlejatele ja volikogu liikmetele usalduse eest.

Marili Niits, Orissaare valla volikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)