Prügivedaja sokutas korjuse parkla serva (VIDEO) (12)

LAMBASOKUTAJA PANI KORJUSE PUU ALLA TALLELE: Prügivedaja pidanuks fikseerima, et pakendikonteineris on valed jäätmed, need jäätmejaama viima ning teavitama sellest linnavalitsust ja veterinaarametit. Linnavalitsus

LAMBASOKUTAJA PANI KORJUSE PUU ALLA TALLELE: Prügivedaja pidanuks fikseerima, et pakendikonteineris on valed jäätmed, need jäätmejaama viima ning teavitama sellest linnavalitsust ja veterinaarametit.
Linnavalitsus

Kuressaares Uue tänava parklas asuva pakendikonteineri tühjendamisel selgus, et sinna on sokutatud lambatalle korjus. Prügivedaja otsustas korjuse puu alla maha jätta.

28. märtsi hommikul, mil OÜ-le Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) kuuluvat konteinerit tühjendati, jäädvustas valvekaamera videole jäätmeveoki juhi, kes viskas puu alla lõpnud lambatalle. Tund aega hiljem teavitas OÜ Prügimees juhtunust ka linnavalitsust.

Konteinerisse mittesobivad jäätmed visati pakendipunkti kõrvale maha ka 14. märtsil. Linnavalitsus leiab, et tegemist on korduva ja tahtliku jäätmehooldusnõuete rikkumisega, mistõttu on asjaolude selgitamiseks algatatud väärteomenetlus. Nimelt tuleb avalikesse pakendikonteineritesse kogutavad pakendijäätmed järelsorteerida.

Ei tohi korduda

TVO tegevjuht Alder Harkmann ütles, et juhtunut peetakse väga kahetsusväärseks. “Oleme suhelnud nii OÜ-ga Prügimees kui ka Kuressaare linnavalitsusega, et ühiselt leida lahendused selliste juhtumite kordumise välistamiseks,” lisas Harkmann.

Ta kinnitas, et TVO ei ole ühelegi koostööpartnerile jaganud korraldusi või juhiseid pakendikäitluse nõuetele mittevastavate jäätmete kohapealseks sorteerimiseks. “Kindlasti pole me andnud korraldust nõuetele mittevastavad jäätmed konteineri kõrvale tõsta,» sõnas ta.

Harkmann selgitas, et sellistel puhkudel tuleks koostööpartneritel TVO-d teavitada, et nad saaksid tellida eraldi olmejäätmete või loomsete jäätmete äraveo.

Alder Harkmann avaldas ka lootust, et linnavalitsus leiab võimaluse videovalvesüsteemi tõhustamiseks, mis võimaldaks tulevikus taolisi ebaseaduslikke prügistajaid kindlaks teha. Uue tänava parklasse paigaldati neli turvakaamerat möödunud aasta lõpus.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel ütles, et prügiauto juht peab üldjoontes käituma vastavalt TVO ja OÜ Prügimees vahel sõlmitud lepingule. Selle sisu linnavalitsusele teada ei ole. “Kindlasti poleks prügiauto juht tohtinud konteinerist väljavõetud jäätmeid konteinerite lähistele maha panna,” kinnitas Koppel.

Koppel toonitas, et linnavalitsus ei vastuta kuidagimoodi selle eest, mis on pakendikonteineri sisse pandud. “Pakendite kogumine tarbijalt on pakendiorganisatsioonide kohustus. Selleks, et nad seda kohustust täita saaksid, peab linnavalitsus võimaldama neile kokkulepitud asukohtadesse pakendikonteinerite paigaldamise või siis pakendite kogumise otse tarbija juurest ehk tekkekohalt,” selgitas Koppel.

Ta lisas, et linnavalitsus teeb TVO-le uuesti ettepaneku asendada avalikud pakendipunktid vähemalt osaliselt pakendite tekkekohal kogumisega.

Linnavalitsusest öeldi, et valvekaamera salvestiselt on näha ainult lambatalle mahaviskamine, aga seda, kuidas korjus sinna sai, salvestiselt ei näe.

OÜ Prügimees juhatuse liige Urmas Meerits ütles, et palub kokku kutsuda ümarlaua, kuhu oleksid kaasatud linnapea, abilinnapea, keskkonnaspetsialist, järelevalvespetsialist, tootjavastutusorganisatsioonid ja ka prügivedajad, et saaks aastaid kestnud probleemi lahendatud. “Või vähemalt võetaks midagi ette, et seda risustamist vähendada,” lisas ta, viidates prügisokutajate probleemile, mis on ka varasematel aastatel ja eriti suvel Kuressaares aktuaalne olnud.

Kes peaks tegelema?

Meerits lisas, et prügisokutajatele maksavad olmeprügikäitluse sisuliselt kinni taaskasutusorganisatsioonid. “Ei ole vedaja, tühjendaja kohustus otsida neid inimesi, kes sellisel kombel oma prügi käitlevad, aga siit minu küsimus, kes seda meie linnas tegema peaks,” viskas ta küsimuse õhku.

Meerits tõdes, et avalikest pakendipunktidest on saanud sisuliselt avalikud prügikonteinerid, kuhu pannakse mida iganes. Võimaliku lahendusena pakkus ta välja, et linnavalitsus võiks avalikesse pakendipunktidesse panna prügikonteinerid, kui sokutajate probleemi lahendada ei suudeta. “Siis saaks pakendid ära vedada nii, et need poleks segunenud olmeprügiga, ja pakendiorganisatsioonid saaksid puhta pakendi. Kuressaare linn vedagu aga prügi ära avalikest kohtadest seni, kuni kõigi jäätmetekitajate üle on kontroll saavutatud,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 133 korda, sh täna 1)