Riik kavandab toetust Naturast välja arvatud metsade omanikele

Keskkonnaministeerium plaanib järgmisest aastast hakata esmakordselt maksma Natura erametsa toetusega võrdset toetust väljapoole võrgustikku jäävates sihtkaitsevööndites.

Toetuse maksmisega kaasnevate kulude katteks taotleb keskkonnaministeerium riigieelarvest järgneva nelja aasta (2017–2020) peale 450 000 eurot aastas, teatas keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp vastuseks Eesti erametsaliidu küsimustele. Toetust hakatakse maksma vaid juhul, kui riigieelarvest õnnestub küsitud summa saada. Väljapoole Natura võrgustikku sihtkaitsevööndisse jääva erametsamaa suurus on 4000 ha. Toetuse määr sihtkaitsevööndis on 110 eurot hektari kohta aastas.

Lisaks sihtkaitsevööndile on väljaspool Natura võrgustikku asuvatel kaitstavatel loodusobjektidel ka  13 000 ha erametsamaad piiranguvööndis ja hoiualal. Nimetatud aladele toetuse maksmiseks Lambi sõnul raha praegu puudub, kuid võrdse kohtlemise tagamiseks on vaja ka neile aladele toetusskeem välja töötada.

Riik on 1999. aastast omandanud ca 10 442 ha looduskaitsepiirangutega kinnistuid koguväärtusega ca 64 miljonit eurot. 2015. aastal omandas riik looduskaitseseaduse § 20 alusel looduskaitseliste piirangutega kinnistuid 393,54 ha kogusummas ligi 6,855 miljonit eurot. Vääriselupaikade lepinguliste kohustuste täitmiseks kasutati 132 105 eurot.

2016. aasta riigieelarvesse on planeeritud looduskaitseliste maade omandamiseks 1,8 miljonit eurot. Arvestades, et omandamise järjekorras on 240 taotlust kogumaksumusega ca 14 miljonit eurot ning järjekorra alguses olevad kinnistud on menetluses juba 2007. aastast, on selline summa aga keskkonnaministeeriumi hinnangul liialt väike. Seetõttu on keskkonnaministeerium esitanud rahandusministeeriumile maade omandamise finantseerimiseks perioodil 2017–2020 riigieelarve lisataotluse 5 miljonit eurot aastas.

Vastavalt looduskaitse arengukavale pidi Eestil olema 2014. aastaks välja töötatud ja rakendatud väljaspool Natura 2000 alasid metsapiirangute kompensatsiooni meetmed. Praegu on loodud kompensatsioonimeetmed Natura 2000 alade kaitseks, kuid väljaspool neid alasid seatud looduskaitselisi piiranguid omanikele ei kompenseerita.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 220 korda, sh täna 1)