Muhu ja Ruhnu jäävad ühinemisest kõrvale (1)

Muhu ja Ruhnu vallavolikogu jäid kindlaks juba varem väljahõigatud seisukohale ja vastasid Kuressaare linna kutsele alustada läbirääkimisi Saare maakonnas ühe omavalitsuse moodustamiseks eitavalt.

Kolmapäeval vastuvõetud ühinemisläbirääkimisi käsitlevas otsuses viitasid muhulased taas kord valla arengukavale aastateks 2014–2020, mis näeb Muhu saart iseseisva ja haldussuutliku vallana.

Muhu jätkamist iseseisva vallana toetab ka riigikogus arutusel olev haldusreformi seaduse eelnõu, mis võimaldab merelisel saarvallal püsida iseseisvana ka juhul, kui see ei vasta omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile.

Mainitud õiguse saamiseks esitab Muhu vallavolikogu rahandusministeeriumile taotluse hiljemalt 1. jaanuariks 2017.

Muhu vald lükkas Kuressaare linna kutse alustada läbirääkimisi kogu maakonda hõlmava omavalitsuse loomiseks tagasi ka 2014. aasta augustis.

Kuressaare linnavolikogu ühinemisläbirääkimiste ettepanekule vastas möödunud nädalal eitavalt ka Ruhnu vallavolikogu. Ruhnu vallal on plaanis luua edaspidi koos Kihnu ja Vormsi vallaga täiesti uus organisatsioon, väikesaarte omavalitsuste liit.

Nendeks läbirääkimisteks andis volikogu vallavanemale ka volitused. Ühtlasi otsustas volikogu Ruhnu vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajad Saaremaa omavalitsuste liidust tagasi kutsuda.

Loe haldusreformist ka lk 4.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 575 korda, sh täna 1)