VALLAVALITSUSES

Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 1. märtsil.

Ehituslubade andmine

 • elamu ehitamiseks eraisikule Piibelehe tee 2 Praakli külas;
 • elamu ehitamiseks eraisikule Männiku mü Uduvere külas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Männi tee 8 Mändjala külas.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Tooma katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Kuusnõmme külas.
 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Värava, Uue-Männi ja Männi katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele Lilbi külas.
 • Kaarmise küla Taavi mü uueks lähiaadressiks määrati Tuudi.

Muud küsimused

 • Vaadati läbi valla 2016. a eelarve parandusettepanekud ja otsustati esitada vallavalitsuse seisukohad valla 2016. a eelarve parandusettepanekute osas volikogule ja volikogu komisjonidele.
 • Kiideti heaks terviseametiga sõlmitav kokkulepe kiirabiteenuse parema kättesaadavuse tagamiseks Abruka saarel.
 • Arutati riigikantselei ettepanekut tähistada Eesti lipu ühe õnnistaja Rudolf G. Kallase 165. sünniaastapäeva.

Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid

Istung toimus 8. märtsil.

Ehituslubade andmine

 • elamu ehitamiseks eraisikule Jaagu mü Vatskülas;
 • elamu ja abihoone ehitamiseks eraisikule Kuberneri mü Mändjala külas;
 • puurkaevu rajamiseks eraisikule Sepa mü Riksu külas.

Maakorralduslikud toimingud

 • Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Sõrve mnt 47 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele Nasva alevikus.
 • Määrati sihtotstarve riigi omandisse jäetavale Kadariku mü Tõrise külas.
 • Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Aste külateele 21 m² ulatuses.

Maareform

 • Anti seisukoht maa riigi omandisse jätmiseks Mõnnuste külas.
 • Algatati kompenseerimismenetlus ja määrati kompensatsioon Koimla küla endise Lõksi talu maade eest.

Muud küsimused

 • Kinnitati riikliku järelevalvet teostavate ametnike loetelu ja vastava tõendi vorm.
 • Otsustati mitte algatada Sikassaare küla Tammemetsa detailplaneeringut.
 • Kinnitati Kärla muusikakooli tegevuskulu arvestuslik maksumus 2016 aastaks.
 • Kinnitati valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2016 aastaks.
 • Kooskõlastati maavalitsuse poolt esitatud valda läbivate maakonnaliinide muudatused.
 • Otsustati korraldada avalik konkurss haridusnõuniku leidmiseks.
 • MTÜ-ga Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Seltsi täpsustatakse Abruka saare merepäästevõimekuse omafinantseeringu toetamise tingimusi.
 • Anti projekteerimistingimused elamu projekteerimiseks Kotka tee 5 Lahekülas.

Volikogu eelnõud

Otsustati esitada volikogule järgmised eelnõud: Mändjala küla Aaspere ja Ranna detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine; Lääne-Saare valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2026 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine; kaugküttepiirkonna määramine; volituste andmine lepingu sõlmimiseks; teeregistrisse andmete esitamise delegeerimine; aleviku- ja külavanema statuudi kinnitamine; Lääne-Saare valla 2016. a eelarve lõppredaktsioon.

Andrus Lulla, vallasekretär

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 37 korda, sh täna 1)