Salmel vaieldi eelarve üle (8)

Salme vallavolikogu teisipäevasel istungil venis teise punkti, milleks oli 2016. aasta eelarve vastuvõtmine, ja sellega seonduva kolmanda punkti ehk vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhendi muutmine, arutelu pea kahe tunni pikkuseks.

Nimelt tegi volikogu majanduskomisjon ettepaneku koondada vallavalitsusest 1,75 ametikohta. Ettepaneku kohaselt kaoksid üks täiskoht maaosakonnast ja 0,75 raamatupidaja kohta. Kokkuhoiuvajadust põhjendati kahe esimese kuu tulude pea 3000-eurost alalaekumist võrreldes prognoosituga. Sel viisil loodetakse kokku hoida 10 000 eurot.

Vallavanem Kalmer Poopuu selgitas volinikele, et kiiret kokkuhoidu pole sel moel oodata, sest pika staažiga töötajatele tuleb koondamisest ette teatada 90 päeva. Lisaks tuleb neile maksta hüvitist kuupalga ulatuses. Seega tekiks kokkuhoid alles teisel poolaastal. Liiatigi on vallavalitsuses vaid 6,75 ametnikukohta. Koondatavate ametnike töö peaksid ära tegema allesjäävad ametnikud, kes ei pruugi sellise variandiga nõus olla. Pealegi olla eelarves 28 000 eurot reservi. Vallavanem rõhutas, et omavalitsus ei ole üks ühele võrreldav erafirmaga. Tema arvates vähendaks ametikohtade koondamine valla haldussuutlikkust.

Arutelu käigus pakuti välja võimalus vähendada kõikide ametnike tööaega, kuid ka seda ei peetud mõistlikuks.

Pärast veerandtunnist vaheaega otsustati eelarve siiski vastu võtta, mille poolt ka hääletati. Kokkuhoiuvõimalusena nähti hoopis järgmise punktina arutusel olnud valla asutuste töötajate palgatõusu edasilükkamist järgmisesse poolaastasse. Otsustati tõsta miinimumpalka saavate töötajate tasu riigi kehtestatud 430 euroni. Samuti õpetajate miinimumpalgamäära 958 euroni. Teiste töötajate palgatõus tuleb volikogus arutusele juunikuus. Selleks ajaks on olemas andmed tulumaksu laekumisest esimesel poolaastal ja selguvad ka võimalikud kaadrimuudatused vallavalitsuses.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 893 korda, sh täna 1)