MUHU UUDISSED: Naestel oo nädali läbi pidu (1)

Neh paljukest sest müödas oo, kui alles seda talvet tundma saigid. Ikka selle voasta numbri sihes masu. Ja näedsa, nüid juba kevad tuleb väevõemuga piale. Lilled juba pistvad omad ninad piendra sihest välja ja päike sulatab ühna jooniga seda lumenatukest, mis küinlakuust alles jähi.

Sii mineva nädali olli ligemale pool koolimajatäit lapsi asemel igasuguste tõbedega sirakil. Sie nädal oo jälle lasteaid tühaks vaon. Ehk sie kena soe ja päike aavad nie tüidsad tõbed nüid minema jälle. Poari nädali pärast oo vaheaeg ja kellel siis aega oo tõbine olla.

Selle nädali läbi pietse Muhus jälle naestenädalt. Juba änam kut kümme voastad oo nõukest nädalt pietud. Et juba ammu raditsiooniks soan. Neh, et mis siis sii tihasse selle nädali sihes. Esmasbe õhta kellu kuiest pakkus Tupperware kokaklubi kohvikus Koek ja Moes kevadisi toitusid. Teisibe keskomingust, siis täpsemaste kellu ühestteistmest pieti Hellamoa külakeskuses naistepääva.

Kõige tihem päev nähisse tulavad täna. Siis oo kellu viiest Liiva koolimajas Salme vallateaater oma kange naljatükiga “Reispass”. Pileti innad oo viis ja kuus eurut. Täpsemaste soab küsida televonni pial 56 208 042. Ja kaks tundi iljem, siis, neh, kellu seitsmest oo Hellamoal jälle mehed küökis. Ja kis tahab nende toimetamise tagajärgi oma silmaga nähe ja kielega katsu, siis tuleks ennassid kirja panna Tiina juures, televonni pial 51 63 773 ja osavõtmise iest küsitse kahessa eurut kua. Ja kis nie mehed sedakorda küökis oo, voata seda ma ette küll ep kuuluta. Tuleb ikka ise asja uurima minna.

Ja riede õhta kellu kuiest oo jälle asja sõnna moeka nimega kohvikusse Koek ja Moes. Orisare valla mies Heiki Hanso tuleb siis riakima sellest, kuidas ta Vietnamis köis. Ja sellega tahetse üksiti uieste ing sisse puhuda Muhu “Reisikohvikutele”. Neh, ennemalt nie ollid Kalakohvikus, nüid siis kolivad Koeki ja Moesi üle. Et kui ikka Liiva linnas oo jälle kohvik, siis köigu selle juure koa “Reisikohvik”.

Ja tuleva nädali kohta koa viel üks jutt. Neljabe, siis seitsmeteistmendal märtsil kellu viiest õpetab Nabi Rein Hellamoa külakeskuses seda, kuidas vanad müöblit restaureerida soab. Selle kohta soab täpsemaste jälle küsida Tiina kääst. Igatsugune säästev renoveerimine oo Muhus kole popiks läin, kui sa kuulad.

Neh, et olgu siis sedakorda jälle moekast ja olge munuksed.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 111 korda, sh täna 1)