VASTUKAJA (2)

“Linnavolinik Argo Kirss: Sõmera hooldekodu killustamine on vale”, SH, 4.03

Kuressaare linnavolikogu liige, linnavolinik Jaanis Prii

Olen sinuga, Argo, täiesti nõus. Mitte et mõte erihooldekodu inimesed linna tuua oleks üdini vale. Muidugi peaksid nad tundma end ühiskonna osana ja on neid, kes tahaksid ja saaksid elada Kuressaares. Samas ei peaks kõiki ühe vitsaga lööma.

Kuulsin, kuidas minister Tsahkna ütles, et need inimesed ei pea elama metsas. See on küll avaldus. Pool Kuressaare linna on Praakli metsa ja selle taha kolinud. Paraku on see ilmselt võitlus 12-päise lohega, sest valitsus on kavad ja määrused kinnitanud.

Meetme 2.5 “Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks” eelarve on 68 000 000 (sh EL-i vahendid 57 800 000). Eesmärgiks on erihoolekande teenuskohtade loomine (sh peremajade ehitamine) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi.

Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu, lisaks saavad kliendid senisest rohkem abi ja tähelepanu. Kokku on planeeritud luua 1400 kvaliteetset teenuskohta. Määruse seletuskiri defineerib, mis ei ole ministri mõttes mets: suuremate asustusüksuste eelistamine aitab tagada paremini kättesaadavad avalikud teenused.

Muuhulgas on tööandjatel lihtsam värvata töötajaid – seda nii teenuseüksustest kui ka loodavates teenuseüksustes töötamiseks. Loodavate teenusüksuste asukohtade valikul peab lähtuma vabariigi valitsuse 3.04.1995 määrusest nr 159 “Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” ja regionaalministri 22.12.2006 määrusest nr 9 “Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine”. Määrustele tuginedes on lubatavate teenuseüksuste asukohtadena käesolevas määruses arvestatud alevikud, alevid ja linnad.

Valitsuse määruse alusel on alevik üldjuhul vähemalt 300 alalise elanikuga tiheasustusega asula ning alev ja vallasisene linn on üldjuhul vähemalt 1000 alalise elanikuga tiheasustusega asula.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 671 korda, sh täna 1)