Liit taunib noortaluniku toetuse tingimusi (4)

Eesti põllumeeste keskliit (EPK) leidis mõni aeg tagasi PRIA-ga peetud kirjavahetuses, et noortalunike meetme tingimustega tuleb midagi kapitaalset ette võtta.

Peaks olema piir, et toetuse saab ainult taotleja, kelle äriplaan on hindamisel saanud vähemalt 50–60% maksimumpunktidest, mitte et toetust makstakse, kuni meetme eelarves raha jätkub, leiab EPK kirjas, mis sisaldab arvukalt küsimusi toetusega kaasnevate nõuete täitmisega seotud teemadel. “Vabandust, aga raha saavad ka sellised “harimatud”, kes kirjutavad, et tahavad osta lehmad, kellel on lapsed kõhus.”

Ka peaks noortaluniku toetuse taotlus olema lubatud esitada ainult elektrooniliselt. “Mis noorte toetus see on, kus me peame massiliselt lugema paberile soditud kirjavigadega ja skaneeritud pabereid. Kui noor ei suuda arvutiga hakkama saada, siis pole ta võimeline ka ettevõtet pidama ja traktorit juhtima,” selgitas EPK, saades PRIA-lt vastuse, et alates 2016. aastast saab taotlusi esitada ainult läbi e-PRIA.

Samuti tuleb EPK hinnangul midagi ette võtta taotlusvoorus talu ülevõtmise eest saadavate punktidega. “Praegu on tekkinud täielik jokk-skeem, kus vanemad annavad massiliselt ettevõtteid noortele üle, kuigi on selge, et tegelikku üleandmist ei toimu,” viitas tootjate katusorganisatsioon.


Kommentaar:

Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorban:

Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetuse üks eesmärk on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses. Põllumajanduse vanuseline struktuur, kus alla 35-aastaseid põllumajandustootjaid on alla 10%, samal ajal kui üle 65-aastaseid põllumajandustootjaid on ligikaudu kolmandik, ei ole tasakaalus ega jätkusuutlik. Seetõttu on oluline toetusega selle probleemi lahendamisele kaasa aidata.

2007–2013 perioodi noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetusel on olnud positiivne mõju, sektorisse on lisandunud noori põllumajandustootjaid ning vanuseline struktuur on mõnevõrra paranenud. Kui perioodi alguses oli iga alla 35-aastase põllumajandustootja kohta sisuliselt viis üle 65-aastast põllumajandustootjat, siis perioodi lõpuks oli see suhe neli üle 65-aastast põllumajandustootjat iga alla 35-aastase põllumajandustootja kohta.

Meetme rakendamise senine kogemus on näidanud, et projektide hindamisel eelistuse andmine vanematelt ja vanavanematelt ettevõtte ülevõtjatele ei ole takistanud ka uutel tulijatel sektorisse sisenemist. Ligikaudu pooled toetuse abil alustajad on esmakordsed põllumajanduses alustajad ja vähem kui kolmandik toetuse saajatest on ettevõtte vanematelt või vanavanematelt üle võtnud. Selle valguses ei pea maaeluministeerium vajalikuks meetme põhimõtteid ja hindamiskriteeriume uueks perioodiks oluliselt ümber vaadata.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 469 korda, sh täna 1)