Orissaare gümnaasiumi sihtasutuse OGSA tunnustusstipendium “Minu õpetaja”

Juba neljandat aastat annab Orissaare gümnaasiumi sihtasutus välja tunnustusstipendiumi “Minu õpetaja”. Stipendiumi eesmärk on tõsta esile ja tunnustada Orissaare gümnaasiumi tublisid ja edukaid õpetajaid, tutvustada avalikkusele õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks. See on ühtlasi tunnustus kogu koolile, kus tehakse suure tähendusega olulist tööd meie noorte kasvatamisel ja õpetamisel toimekateks, sotsiaalselt haritud ja korralike teadmistega kodanikeks.

Stipendiumi on saanud: Külli Rihvk ja Jüri Link aastal 2013, Ivo Maripuu aastal 2014, Viive Kelder aastal 2015.

Tänavu tunnustati kahe pedagoogi tööd. “Minu õpetaja” tiitli ja stipendiumi said Katrin Jõgi ja Maret Aardam.

Õpetaja Katrin Jõgi kuulub nende õpetajate hulka, kes teevad oma tööd südamega. Tema tunnis saavad keemia selgeks kõik õpilased, kes vähegi õppida soovivad. Õpetaja Katrini tööpäev ei kesta kellast kellani, vahel konsulteerib ta õpilasi näiteks Facebooki vahendusel hilistel õhtutundidelgi.

Õpetaja Katrini tunnid on vaheldusrikkad ja huvitavad, õpetaja kasutab nüüdisaegseid õppemeetodeid ja IT-vahendeid. Lisaks keemia õpetamisele jagab ta nii noortele kui ka kolleegidele arvutialaseid teadmisi, juhendab uurimistöid, valmistab õpilasi ette aineolümpiaadideks, juhendab Nutilabori tegemisi. Ainevõistlustel on tema õpilased saavutanud väga häid tulemusi.

Maret Aardam on viimased 13 aastat töötanud sotsiaalpedagoogina. Oma tööga on ta pälvinud nii õpilaste kui ka lapsevanemate usalduse, kes alati julgelt tema poole pöörduvad, kui koolielus kas suhtlemise või õppetöö pinnal ebakõlasid tekib. Oma visa järjekindlusega jõuab Maret alati probleemide põhjusteni. Sageli nõustab Maret õpetajaid, kuidas ühes või teises olukorras toime tulla, mõnikord viibib nn abiõpetajana tundides, eriti HEV-õpilaste toetajana. Tänuväärset tööd teeb ta koolikiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks, samuti tervislike ja sõltuvusvabade eluviiside propageerimiseks. Klassijuhatajaid aitab ta väärtuskasvatuse elluviimisel, viies selleks läbi spetsiaalseid tunde.

Maret Aardami juhendamisel töötab koolis etlejate ring, mille liikmed osalevad nii maakonna kui ka vabariigi etluskonkurssidel, saavutades neil pidevalt auhinnalisi kohti.

Kohaliku elu edendajana on Maret valitud Orissaare vallavolikogu liikmeks.

Marjana Prii

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 41 korda, sh täna 1)