Pöide hakkab Leisiga ühinemisest rääkima (7)

LÄHEVAD LÄBIRÄÄKIMISTELE: Vasakult volinikud Koit Kelder, Priit Lulla, vallavalitsuse töötaja Pärje Raev ja volikogu esimees Marina Treima. TÕNU VELDRE

LÄHEVAD LÄBIRÄÄKIMISTELE: Vasakult volinikud Koit Kelder, Priit Lulla, vallavalitsuse töötaja Pärje Raev ja volikogu esimees Marina Treima.
TÕNU VELDRE

Kuna Leisi vald tegi Orissaare ja Pöide vallale ettepaneku ühineda Ida-Saare vallaks, otsustati eilsel Pöide vallavolikogu istungil kuue poolthäälega, et asutakse läbi rääkima.

Samuti hakkavad Pöide valla esindajad tegelema Kuressaare linna ettepanekuga moodustada üks ühine omavalitsus.

Leisi valla ettepaneku järgi võetaks Ida-Saare valda moodustades kampa ka Orissaare. Tekkiva omavalitsusüksuse elanike arv jääb napilt alla nõutud 5000.

Saare maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo rõõmustas, et initsiatiiv ühineda tuleb omavalitsustelt.

“Eriti hea meel on selle üle, et volinikud, kes veel veidi aega tagasi ei soovinud ühinemisteemat arutada, on nüüd aktiivselt kaasa mõtlemas. Selle, milliseks kujuneb omavalitsuskorraldus Saare maakonnas, otsustavad volikogud, arvestades elanike huve ja kehtivat seadusandlust. Teiste isikute arvamused ei oma siin määravat tähtsust,” rõhutas Kurisoo.

Tema sõnul jääb Leisi, Pöide ja Orissaare liitumisel 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 5000 inimese kriteeriumist veel 202 inimest puudu. “Kuna otsuse tähtajani on veel üle 9 kuu aega, siis on neil võimalus see kriteerium ka täita,” arvas ta.

Haldusreformi seaduse eelnõu järgi peaks omavalitsused olema vabatahtliku ühinemise otsustanud 1. jaanuariks 2017. “Kuna enne lõplikku otsust tuleb läbi viia mitmed seadustest tulenevad tegevused, nagu näiteks ühinemislepingu avalikud arutelud ja rahva arvamuse väljaselgitamine, siis peavad Ida-Saare läbirääkijad kindlasti kiirustama,” meenutas Kurisoo tähtaegu.

Võimatuks ülesandeks ta seda siiski ei pidanud: Lääne-Saare läbirääkimiste näitel võib ju öelda, et kui kõik seda soovivad, on läbirääkimised võimalik üsna kiiresti läbi viia.

Pöide vallavolikogu esimees Marina Treima avaldas enne istungit oma isikliku seisukoha planeeritava Ida-Saare valla suhtes. Tema arvates on igasugused läbirääkimised, mis kohaliku elu arengule kaasa aitavad, positiivsed.

Volikogu esimees ei välistanud ka naabri ehk Laimjala valla kaasamist. “Leisi ettepanek sellist võimalust ei sisalda,” täpsustas ta.

Vallavolikogu aseesimees Lea Peet ütles, et tema isiklikult on ettepaneku poolt. “See on alternatiiv suurele ühisvallale,” sõnas ta. Naabervalla Laimjala lisandumist läbirääkimistele ta ei välistanud. “Sellest on ka eelnevalt juttu olnud, aga otsuse peavad nad ikka ise tegema,” märkis Peet.

Volinik Priit Lulla eelistaks iseolemist. “Minu isiklik arvamus on, et liitumised ei lahenda valla ees seisvaid probleeme. Meie kõige suurem probleem on ääremaastumine ja igasugune ühinemine suurendab seda veelgi,” kinnitas ta. Ettepaneku arutamist pidas ta siiski vajalikuks, sest sellega saadakse uut infot ja kujundatakse vaated selle teema osas.

Volinik Aili Juhkam oli pigem väiksema valla poolt. “Oleme Leisi ettepanekut arutanud ja see tundub mõistlik. Viiest tuhandest jääb meil kolme valla peale natuke puudu, kuid kas see on nii täpselt paika pandud? Minu teada tahab Laimjala liituda suurvallaga. Pigem oleks siis Valjala neljas,” pakkus ta.

Sama meelt oli ka volinik Kaidi Rannaäär: “Mina olen pigem väiksema variandi poolt. See tundub mõistlikuna, kuid olen valmis kuulama ka teiste seisukohti,” ütles ta enne volikogu istungit.

Volinik Koit Kelderi sõnul pole vahet, kas jutt käib suurest või väikesest ühinemisest, tulemus saab olla positiivne vaid juhul, kui “luik, vähk ja haug unustavad hetkeks, kes nad on, ja saavad aru, et sõltumata liikumise viisist, teest ja suunast on sihtpunkt sama”.


Kuressaare läkski valdadele kosja

Kuressaare linnavolikogu tegi eile ametlikult ettepanekud ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks ja alustamiseks, eesmärgiks ühise omavalitsuse moodustamine. Ettepaneku said kõik Saare maakonna omavalitsused. Omavalitsuste volikogudel on kohustus vastata kahe kuu jooksul.

Kuressaare-poolne ettepaneku tegemine ei tulnud üllatusena, seda käiku on varem lubanud ka linnapea Madis Kallas. Maakonna omavalitsused on käinud koos ühinemisvõimalusi arutamas juba 2014. aastast. Läbirääkimistest on eemale jäänud Muhu ja Ruhnu, vaatlejatena on osalenud Leisi ja Pöide.

Segadust tekitas volikogus see, et linn tegi osale valdadele ettepaneku läbirääkimisi jätkata ja osale tehti täiesti uus ettepanek. Linnasekretär Eero Lapp põhjendas säärast käitumist sellega, et kui 2014. aastal tehti ettepanek, mida toona käsitleti “ühisosa otsimisena”, oli see seaduse silmis siiski sisuline ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanek. Seega ei ole vaja uut ettepanekut teha, vaid jätkata. Uue ettepaneku said vaid need vallad, kes toona loobusid, ehk siis Muhu, Ruhnu, Pöide ja Leisi.

Raul Vinni

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 378 korda, sh täna 1)