Hüvitise saajaid varasemast vähem

Kui 2010. aastal tehti Saare maakonnas töötajate koondamise tõttu 136 kindlustushüvitise otsust, siis mullu oli neid üle poole vähem.

Statistikaameti andmeil tehti veel 2014. aastal selliseid otsuseid 73, möödunud aastal aga 62. Nii väike kui mullu, pole see arv sel kümnendil veel olnud.

Koondamise korral makstakse kindlustushüvitist töötajale, kelle töösuhe tööandja juures on kestnud viis kuni kümme aastat, ühe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses. Neile aga, kelle töösuhe on kestnud üle kümne aasta, kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.

Kogu Eesti peale oli mullu hüvitisotsuseid 3946, neist lõviosa (2261) Harju maakonnas. Saare maakonnale kuulub selles tabelis üks tagumistest kohtadest, veel vähem hüvitisotsuseid läks kirja Põlva- (59), Lääne- (54) ja Hiiumaal (18).

Tööandja maksejõuetuse hüvitist maksti Saare maakonnas 2010. aastal 13 korral, mullu aga mitte ühelgi. Sarnaselt Saare maakonnaga on ka Võrumaa juhtumite arv null.

Ühel korral on Saare maakonnas maksejõuetuse hüvitist makstud 2006. ja 2014. aastal, üle kümne on neid juhtumeid olnud aga vaid ühel, 2010. aastal. Kogu Eestis maksti hüvitist mullu 141 korral, neist 89 puhul oli tegemist Harju maakonnas registreeritud tööandjaga.

Tööandja on maksejõuetu, kui kohus on pankroti välja kuulutanud või lõpetanud pankrotimenetluse raugemisega. Tööandja maksejõuetuse korral hüvitatakse töötajale enne tööandja maksejõuetuks tunnistamist saamata jäänud palk ja puhkusetasu, samuti enne või pärast tööandja maksejõuetuks tunnistamist töölepingu lõpetamisel saamata jäänud ettenähtud hüvitised.

Töötuskindlustuse hüvitise saajate arv oli 2013. aastal Saare maakonnas 885, mullu aga 672.

Keskmine töötuskindlustushüvitis oli Saare maakonnas mullu 314 eurot kuus ehk pisut pisem kui aasta varem – 2014. aastal oli hüvitise keskmine suurus 317 eurot.

Saare maakonnas makstud keskmine hüvitis on väiksem kui kogu Eesti keskmine näitaja, mis mullu oli 342 eurot. Kõrgeim oli see Harju maakonnas, 394 eurot, madalaim aga Ida-Viru maakonnas – 280 eurot.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 637 korda, sh täna 1)