Linn avab kaheksa uut esimest klassi

Uuel õppeaastal avatakse Kuressaare linna üldhariduskoolides kokku kaheksa esimest klassi: Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis mõlemas kolm ja Vanalinna koolis kaks klassikomplekti.

Taotluste vastuvõttu alustatakse 1. märtsil kell 12, kusjuures 1.–13. märtsini laekunud taotlusi ei seata ajalisse järjekorda ja need loetakse samaaegselt esitatuks. Abilinnapea Tiia Leppik märkis, et taotluse puhul ei pea muretsema, kui ruttu see esitatud sai. “Igale lapsele, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel Kuressaare linn või Lääne-Saare valla poolt määratud Kuressaare linna mõjupiirkond, on õppimisvõimalus Kuressaare linna üldhariduskoolis tagatud,” kinnitas ta.

1. märtsil avatakse taotluste esitamiseks linnavalitsuse kodulehel www.kuressaare.ee veebikeskkond, kus taotluse esitaja isik tuvastatakse ID-kaardi või mobiili-ID abil. Soovi korral saab taotluse esitada ka paberil linnavalitsuse haridusosakonda või ühte Kuressaare linna üldhariduskoolidest.

Kooli määramise otsuse teeb linnavalitsuse, Lääne-Saare vallavalitsuse ja koolide esindajatest moodustatud komisjon. Määramisel lähtutakse kooli õpilaskohtade arvust, õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha lähedusest koolile, pere teiste laste õppimisest samas koolis, lapsevanema töötamisest samas koolis ja võimalusel arvestatakse lapsevanema soove. Hariduslike erivajadustega lastele on tingimused loodud Saaremaa ühisgümnaasiumis, kuhu suunab nõustamiskomisjon.

Taotluse saab esitada lapsevanem või lapse seaduslik esindaja, kellel on rahvastikuregistri järgi lapsega ühine elukoht, seejuures lähtutakse andmetest 31. detsembri seisuga. Lapsele, kelle elukoht Kuressaare linnas või Lääne-Saare valla Kuressaare linna mõjupiirkonnas on rahvastikuregistris registreeritud peale 31. detsembrit, määratakse kool, arvestades vabade kohtade olemasolu.

Taotluste läbivaatamist alustatakse 14. märtsil. Pärast 13. märtsi esitatud taotlused vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras. Esimeste klasside nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 18. märtsil.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 805 korda, sh täna 1)