Hea haridusega inimesi on Saare maakonnas suhteliselt vähe (11)

Kogumikus “Eesti piirkondlik areng. 2015” äratoodud statistikaameti andmete järgi mitmed Saare maakonna omavalitsused elanike hea haridustasemega just kiidelda ei saa.

Kogumikus on Eesti omavalitsused jagatud nelja klastrisse, mis iseloomustavad rahvastiku haridustaset 2011. aasta lõpu seisuga. Neist esimest iseloomustab küllaltki hea haridusega inimeste rohkus omavalitsusüksuses ja sinna kuuluvad näiteks Tallinn ja Tartu koos oma lähiümbrusega ning Ida-Virumaa linnad.

Neljandasse klastrisse kuuluvates omavalitsustes on aga hea haridusega inimesi küllaltki vähe. Niisugused omavalitsusüksused paiknevad peamiselt Lääne ja Saare maakonnas, aga ka Peipsi järve ning Paide ja Põltsamaa lähistel, seisab kogumikus.

Saare maakonnast kuuluvad neljandasse klastrisse Torgu, endine Kärla, Mustjala, Leisi, Valjala, Laimjala ja Pöide vald. Üle Eesti on neljandas klastris 36 omavalitsust. Enim omavalitsusi leiab aga kolmandast klastrist, tervelt 106. Ülejäänud Saare maakonna vallad kuuluvadki kolmandasse, Kuressaare linn aga teise klastrisse.

Analüüsi hüpotees, mille kohaselt ilmnevad erinevused piirkonniti, mitte sõltuvalt sellest, kas tegu on linna- või maaomavalitsusüksusega, päris paika ei pidanud. Üldiselt kehtis pigem reegel, et linnades oli inimeste keskmine haridustase kõrgem kui neid ümbritsevates maaomavalitsusüksustes, kuid mitte nii palju kõrgem, et see oleks tähendanud täiesti teistsugusesse klastrisse kuulumist, on selgitatud kogumikus.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 275 korda, sh täna 1)