Ministeerium küsib toetust erametsadele väljaspool Natura võrgustikku

Keskkonnaministeerium tegi ettepaneku täiendada Maaelu Arengukava 2014–2020 sättega, mis võimaldaks maksta Natura 2000 erametsatoetust ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku.

Euroopa Liidu EAFRD- määrusele tugineva ettepaneku kohaselt peaks väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevates sihtkaitsevööndites võimaldama toetust määraga 110 eur/ha. Toetust peaks maksma alale, mille pindala moodustaks Natura toetusõiguslikust erametsamaast viis protsenti.

Praegu väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvatel kaitsealadel ja püsielupaikades toetust erametsaomanikule ei maksta, kuigi piirangud on sarnased. Natura 2000 võrgustikus on praegu toetus­õiguslikku erametsamaad 81 300 ha.

Erametsamaad väljaspool Natura 2000 võrgustikku olevates sihtkaitsevööndites on 4000 ha, mis moodustab 5% Natura toetusõiguslikust erametsamaast.

Toetuse jaoks vajalik summa on aastas maksimaalselt 440 000 eurot. Praeguse praktika kohaselt taotletakse Natura 2000 erametsatoetust kogu toetusõiguslikest aladest 70 protsendile.

Meetme laiendamiseks on vaja käimasolevaks perioodiks seega maksimaalselt 2 miljonit eurot.

Kirjas maaeluministeeriumile pakub keskkonnaministeerium välja, et ettepaneku elluviimiseks võiks kasutada Eesti Maaelu Arengukava 2014–2020 meetme “Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” vahendeid.

Meetmest võiks välja jätta sellised tegevused, nagu kasvavate puude laasimine, lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ning seadmete ja tarvikute soetamine ning suunata eelarvelised vahendid meetmele “Natura 2000 toetus erametsamaale”.

“Leiame, et nimetatud vahendite ümbersuunamine erametsatoetuseks võimaldab oluliselt vähendada metsanduslike piirangute kompenseerimise osas olevat ebavõrdsust ja aitab seeläbi enam kaasa tasakaalustatud maaelu arengule,” märgib keskkonnaministeerium oma kirjas.

  1. aasta oli meetme “Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” eelarve 2 miljonit eurot, kogu perioodi eelarve 9 miljonit eurot.
  2. aastal tehti rahastamise otsuseid 1,69 miljoni euro ulatuses.
Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 163 korda, sh täna 1)