VASTUKAJA: “Infoväli ja ajakirjanduse vastutus” (1)

SH, 3.02

Tiit Kärner kasutas oma arvamusloos väljendit “madjakaga võõrasse korterisse” tungima. Käisin oma venelannast tuttavale, Moskvas elavale teadlasele näitamas Kaali järve. Seal lähedal asuvad individuaalelamud aedadega, kust mu tuttav läks ootamatult marju noppima. Olin šokeeritud, hüüdsin talle, et tulgu ära. Ta tuli ja ütles põlglikult: “Eraomandus!”

Eesti põhiseaduses on Eesti riigi ülesandeks kuulutatud eesti rahva, keele ja kultuuri kaitse. See peaks olema iga rahva ja riigi põhiülesanne, mida tuleb austada.

Kultuuriline mitmekesisus paljurahvuselises Nõukogude Liidus huvitas mind geograafiaõpetajana väga. Reisides ja matkates pea kõigis liiduvabariikides, kogusin nende rahvuste kohta materjali, mida ma koolis kasutasin, et kasvatada austust ja huvi teiste rahvaste vastu. Rahvaste sõprus oli Nõukogude Liidus sõnades au sees.

Mulle meeldis ka sõna “seltsimees”. Meenub juhus, mil see sõna mõjus eriti sõbralikult. Olin tellinud turismituusiku, raha üle kandnud ja palunud tuusikut ajanappuse tõttu mitte välja saata. Kui sinna, kuhugi Kesk-Aasiasse viimasel minutil saabusin, võeti mind oodates rõõmsalt vastu: “Seltsimees Kirss, jõudsite kohale!”

Tiit Kärneri väljend “kultuuri kasvatakse”, paneb mõtlema, kuidas Eestis teisest rahvusest inimesed omandavad selle kohaliku kultuuri.

Urve Kirss

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 493 korda, sh täna 1)