Orissaare vallavalitsuse ja -volikogu istungid

Orissaare vallavolikogu jaanuariistung toimus 21. jaanuaril volikogu saalis

Päevakorras olid järgmised teemad:

 • Orissaare valla 2016. aasta eelarve I lugemine;
 • revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaan kinnitamine;
 • Orissaare vallavolikogu alatiste eelarve- ja maaelukomisjoni, sotsiaal- ja tervisekomisjoni ning haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni tööaruannete ärakuulamine;
 • Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühise jäätmehoolduseeskirja muutmine;
 • Muhu ja Ida-Saaremaa ühise jäätmekava aastateks 2016–2020 vastuvõtmine;
 • Orissaare teenetemärgi saajate kinnitamine;
 • audiitori määramine;
 • valla vara tasuta kasutusse andmine.

Volikogu järgmine istung toimub 18. veebruaril volikogu saalis.


Vallavalitsuse jaanuarikuu istungid:

11. jaanuaril

 • MTÜ Päästeliit liikmeõiguse teostatava isiku nimetamine.
 • Õpilasele sõidusoodustuse andmine.
 • Sotsiaalavalduste rahuldamine.
 • Kavandi küla Muru katastriüksuse jagamine.
 • Lasteaia kohatasu maksmine eralasteaedades 2016. aastal.

27. jaanuaril

 • Hoonestusõiguse seadmine Töökoda-garaaž maaüksusele Saikla külas.
 • Mäeküla Vana-Laadamäe katastriüksuse jagamine.
 • Sotsiaalavalduse rahuldamine ja mitterahuldamine.
 • Katastriüksuse moodustamine kaardimaterjali alusel: Tagavere tee, Salu tee, Kareda tee, Salu-Imavere tee, Salu-Väljaküla tee, Järvesoo tee, Välja tee, Taaliku tee, Rannaküla tee, Jaani tee, Suur-Rahula tee, Kalma tee, Väike-Rahula tee, Rannamaantee-Orinõmme tee, Maasi tee, Kuivati-Laane tee, Aida tee, Maasi-Jäätmejaama tee, Mäeküla tee, Põripõllu tee.
 • Volituse andmine Orissaare gümnaasiumi direktorile väikevara müügiks.
 • Kasutusloa väljastamine Orissaare lasteaia ventilatsioonisüsteemile.
 • Hajaasustuse programmi 2014. aasta lõpparuannete kinnitamine.
Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 61 korda, sh täna 1)